Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Leberova hereditární optická neuropatie - LHON: Diagnostická centra
Novinky
Videorozhovor
Diagnostická centra
Odborné společnosti
Kongresy
Další...
 

Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

Specializace: oftalmologie
Téma: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Vydáno: 9.5.2017

Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

Souhrnný referát poukazuje na vedlejší účinky některých léků, které mohou negativně ovlivňovat funkci nebo strukturu mitochondrií.

Některé běžně používané léky narušují funkci mitochondrií, což vede k nežádoucím až toxickým účinkům. Mitochondriální dysfunkce vyvolaná léky může vzniknout na podkladě zvýšené produkce reaktivních forem kyslíku, změnou permeability mitochondriální membrány, poruchou mitochondriální respirace, poškozením mitochondriální DNA nebo inhibicí beta-oxidace mastných kyselin.

Klinická manifestace závisí na konkrétním léku a jeho vlivu na mitochondrie. Vzhledem k tomu, že mitochondrie jsou všudypřítomné a hrají hlavní úlohu v metabolismu buněk, mohou se interakce mezi léky a mitochondriemi klinicky manifestovat například jako hepatotoxicita, enteropatie, útlum krvetvorby, lipodystrofický syndrom nebo jako neuropsychiatrické nežádoucí účinky.

Publikovaný souhrnný článek se na základě dat získaných z experimentálních a klinických studií zaměřil na konkrétní skupiny léčivých látek, které nepříznivě působí na mitochondrie, včetně zapojených mechanismů a klinických projevů. Znalost těchto nežádoucích interakcí mezi léky a mitochondriemi může v klinické praxi napomoci při předvídání potenciálních problémů u konkrétních pacientů, zabránění nežádoucím účinkům léků nebo vést ke zvýšení bezpečnosti změnou medikace.

Tab. Přehled interakcí léků s mitochondriálními funkcemi 

Skupina léků

Mechanismus mitochondriální poruchy

Klinické projevy

Analgetika

 

 

 • nimesulid, meloxikam, indometacin

odpřažení OXPHOS

kardiotoxicita

 • indometacin

odpřažení OXPHOS

gastrointestinální toxicita

 • koxiby, diklofenak

inhibice syntézy ATP

hepatotoxicita

Antibakteriální léčiva

 

 

 • chloramfenikol

deplece feritinu v mitochondriích

aplastická anémie

 • linezolid

porucha mitochondriální syntézy proteinů

hyperlaktatémie

 • cefaloglycin, imipenem

inhibice mitochondriální respirace a příjmu substrátů

nefrotoxicita

Antipsychotika

 

 

 • chlorpromazin, haloperidol, klozapin

inhibice elektronového transportního řetězce a kapacity OXPHOS

tarditivní dyskineze

 • klozapin

změna morfologie, membránového potenciálu a snížení hladiny ATP

léky navozený metabolický syndrom

Antidepresiva

 

 

 • amitriptylin, desipramin

deplece ATP a tvorba ROS

neurotoxicita asociována s Parkinsonovou chorobou

 • nefazodon

inhibice elektronového transportního řetězce a narušení membránového potenciálu

hepatotoxicita

Antiepileptika

 

 

 • kyselina valproová

narušení kapacity OXPHOS a zvýšená produkce ROS

hepatotoxicita

Antidiabetika

 

 

 • metformin, fenformin

narušení kapacity OXPHOS a inhibice elektronového transportního řetězce

laktátová acidóza

 • troglitazon, rosiglitazon, pioglitazon

narušení kapacity OXPHOS, inhibice elektronového transportního řetězce a zvýšená produkce ROS

hepatotoxicita

Protinádorové léky

 

 

 • doxorubicin

akumulace železa v mitochondriích

kardiotoxicita

 • doxorubicin

zvýšení produkce ROS

trombocytopenie

 • cisplatina

změna mitochondriální struktury a inhibice enzymatické aktivity COX

nefrotoxicita

Antiretrovirotika

 

 

 • efavirenz

narušení kapacity OXPHOS

neurotoxicita

 • efavirenz

zvýšení produkce ROS

hepatotoxicita

 • stavudin

deplece mitochondriální DNA

hyperlaktatémie

Celková anestetika

 

 

 • propofol

inhibice oxidace mastných kyselin a inhibice elektronového transportního řetězce

syndrom propofolové infuze

 • propofol, ketamin

narušení metabolismu mitochondrií, porucha membránového potenciálu, zvýšená produkce ROS

neurotoxicita

Hypolipidemika

 

 

 • simvastatin

deplece mtDNA a porucha kapacity OXPHOS

myopatie

Lokální anestetika

 

 

 • lidokain

porucha mitochondriální energetiky, ztráta mitochondriálního membránového potenciálu a aktivace kaspáz

neurotoxicita

Sedativní hypnotika

 

 

 • Barbituráty

oslabení mitochondriální respirace a porucha OXPHOS

neurotoxicita

Pozn.: ROS = reaktivní formy kyslíku; OXPHOS = oxidativní fosforylace; ATP = adenosintrifosfát; COX = cytochrom c oxidáza.

Závěr

Z publikovaného referátu vyplývá, že přímo nebo nepřímo může na mitochondrie negativně působit velké množství předepisovaných léků. Zatímco některé z těchto účinků byly pozorovány pouze in vitro, jiné jsou dobře zdokumentovány i klinicky. Nežádoucí mitochondriální účinky sice představují pouze malou část spektra vedlejších účinků léků, ale vzhledem k tomu, že některým reakcím lze potenciálně zabránit, je třeba tyto poznatky mezi zdravotníky šířit a zdůrazňovat.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Vuda M., Kamath A. Drug induced mitochondrial dysfunction: mechanisms and adverse clinical consequences. Mitochondrion 2016 Nov; 31: 63−74, doi: 10.1016/j.mito.2016.10.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Leberova hereditární neuropatie optiku manifestující se v dětství

Práce na téma Leberovy hereditární neuropatie optiku popisuje klinické nálezy u 27 dětských pacientů a dále podává v rámci metaanalýzy přehled o výsledných zrakových ostrostech u 67 pacientů.

Příběh Filipa, pacienta s LHON

Osobní výpověď pacienta se vzácným onemocněním Leberovy hereditární optické neuropatie s jeho ošetřujícím lékařem.

Neurodegenerativní pohled na mitochondriální neuropatie optiku

Souhrnné sdělení se zabývá problematikou mitochondriálních neuropatií optiku v širším kontextu neurodegenerací obecně a poukazuje na to, že poznatky o jejich společných mechanismech vzniku by mohly být využity k zastavení progresivních onemocnění s postižením CNS.Všechny novinky

Diagnostická centra

 

Mitolab - Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 2, Budova E4, 2. patro
128 08  Praha 2

zobrazit

Centrum péče o pacienty s mitochondriálně podmíněnými poruchami optického nervu
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetika, U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Spolupracující pracoviště

 

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

zobrazit

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oční klinika VFN a l. LF UK,
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

Fakultní nemocnice Ostrava
Oční klinika, 17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice Brno
Oční klinika, Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

NEMOS Sokolov
Oční oddělení, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň
Oční klinika, Edvarda Beneše 1128/13
305 99  Plzeň-Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oční klinika, Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
Oční centrum, El. Krásnohorské 321
738 01  Frýdek-Místek

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Oční oddělení, B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika, I. . P. Pavlova 185/6
779 00  Olomouc

zobrazit

Nemocnice Jihlava, p.o.
Oční oddělení, Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oftalmologická klinika, Šrobárova 1150/50
PSČ 100 34  Praha 10

zobrazit

Thomayerova nemocnice
Oční oddělení, Vídeňská 800
140 59  Praha 4 – Krč

zobrazit

Krajská nemocnice T.Bati, a. s. ,Zlín
Oční oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600
762 75  Zlín

zobrazit

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Oční oddělení, Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy