Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Leberova hereditární optická neuropatie - LHON: Diagnostická centra
Novinky
Videorozhovor
Diagnostická centra
Odborné společnosti
Kongresy
Další...
 

Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

Specializace: oftalmologie
Téma: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Vydáno: 9.5.2017

Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

Souhrnný referát poukazuje na vedlejší účinky některých léků, které mohou negativně ovlivňovat funkci nebo strukturu mitochondrií.

Některé běžně používané léky narušují funkci mitochondrií, což vede k nežádoucím až toxickým účinkům. Mitochondriální dysfunkce vyvolaná léky může vzniknout na podkladě zvýšené produkce reaktivních forem kyslíku, změnou permeability mitochondriální membrány, poruchou mitochondriální respirace, poškozením mitochondriální DNA nebo inhibicí beta-oxidace mastných kyselin.

Klinická manifestace závisí na konkrétním léku a jeho vlivu na mitochondrie. Vzhledem k tomu, že mitochondrie jsou všudypřítomné a hrají hlavní úlohu v metabolismu buněk, mohou se interakce mezi léky a mitochondriemi klinicky manifestovat například jako hepatotoxicita, enteropatie, útlum krvetvorby, lipodystrofický syndrom nebo jako neuropsychiatrické nežádoucí účinky.

Publikovaný souhrnný článek se na základě dat získaných z experimentálních a klinických studií zaměřil na konkrétní skupiny léčivých látek, které nepříznivě působí na mitochondrie, včetně zapojených mechanismů a klinických projevů. Znalost těchto nežádoucích interakcí mezi léky a mitochondriemi může v klinické praxi napomoci při předvídání potenciálních problémů u konkrétních pacientů, zabránění nežádoucím účinkům léků nebo vést ke zvýšení bezpečnosti změnou medikace.

Tab. Přehled interakcí léků s mitochondriálními funkcemi 

Skupina léků

Mechanismus mitochondriální poruchy

Klinické projevy

Analgetika

 

 

 • nimesulid, meloxikam, indometacin

odpřažení OXPHOS

kardiotoxicita

 • indometacin

odpřažení OXPHOS

gastrointestinální toxicita

 • koxiby, diklofenak

inhibice syntézy ATP

hepatotoxicita

Antibakteriální léčiva

 

 

 • chloramfenikol

deplece feritinu v mitochondriích

aplastická anémie

 • linezolid

porucha mitochondriální syntézy proteinů

hyperlaktatémie

 • cefaloglycin, imipenem

inhibice mitochondriální respirace a příjmu substrátů

nefrotoxicita

Antipsychotika

 

 

 • chlorpromazin, haloperidol, klozapin

inhibice elektronového transportního řetězce a kapacity OXPHOS

tarditivní dyskineze

 • klozapin

změna morfologie, membránového potenciálu a snížení hladiny ATP

léky navozený metabolický syndrom

Antidepresiva

 

 

 • amitriptylin, desipramin

deplece ATP a tvorba ROS

neurotoxicita asociována s Parkinsonovou chorobou

 • nefazodon

inhibice elektronového transportního řetězce a narušení membránového potenciálu

hepatotoxicita

Antiepileptika

 

 

 • kyselina valproová

narušení kapacity OXPHOS a zvýšená produkce ROS

hepatotoxicita

Antidiabetika

 

 

 • metformin, fenformin

narušení kapacity OXPHOS a inhibice elektronového transportního řetězce

laktátová acidóza

 • troglitazon, rosiglitazon, pioglitazon

narušení kapacity OXPHOS, inhibice elektronového transportního řetězce a zvýšená produkce ROS

hepatotoxicita

Protinádorové léky

 

 

 • doxorubicin

akumulace železa v mitochondriích

kardiotoxicita

 • doxorubicin

zvýšení produkce ROS

trombocytopenie

 • cisplatina

změna mitochondriální struktury a inhibice enzymatické aktivity COX

nefrotoxicita

Antiretrovirotika

 

 

 • efavirenz

narušení kapacity OXPHOS

neurotoxicita

 • efavirenz

zvýšení produkce ROS

hepatotoxicita

 • stavudin

deplece mitochondriální DNA

hyperlaktatémie

Celková anestetika

 

 

 • propofol

inhibice oxidace mastných kyselin a inhibice elektronového transportního řetězce

syndrom propofolové infuze

 • propofol, ketamin

narušení metabolismu mitochondrií, porucha membránového potenciálu, zvýšená produkce ROS

neurotoxicita

Hypolipidemika

 

 

 • simvastatin

deplece mtDNA a porucha kapacity OXPHOS

myopatie

Lokální anestetika

 

 

 • lidokain

porucha mitochondriální energetiky, ztráta mitochondriálního membránového potenciálu a aktivace kaspáz

neurotoxicita

Sedativní hypnotika

 

 

 • Barbituráty

oslabení mitochondriální respirace a porucha OXPHOS

neurotoxicita

Pozn.: ROS = reaktivní formy kyslíku; OXPHOS = oxidativní fosforylace; ATP = adenosintrifosfát; COX = cytochrom c oxidáza.

Závěr

Z publikovaného referátu vyplývá, že přímo nebo nepřímo může na mitochondrie negativně působit velké množství předepisovaných léků. Zatímco některé z těchto účinků byly pozorovány pouze in vitro, jiné jsou dobře zdokumentovány i klinicky. Nežádoucí mitochondriální účinky sice představují pouze malou část spektra vedlejších účinků léků, ale vzhledem k tomu, že některým reakcím lze potenciálně zabránit, je třeba tyto poznatky mezi zdravotníky šířit a zdůrazňovat.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Vuda M., Kamath A. Drug induced mitochondrial dysfunction: mechanisms and adverse clinical consequences. Mitochondrion 2016 Nov; 31: 63−74, doi: 10.1016/j.mito.2016.10.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Leberova hereditární neuropatie optiku manifestující se v dětství

Práce na téma Leberovy hereditární neuropatie optiku popisuje klinické nálezy u 27 dětských pacientů a dále podává v rámci metaanalýzy přehled o výsledných zrakových ostrostech u 67 pacientů.

Příběh Filipa, pacienta s LHON

Osobní výpověď pacienta se vzácným onemocněním Leberovy hereditární optické neuropatie s jeho ošetřujícím lékařem.

Neurodegenerativní pohled na mitochondriální neuropatie optiku

Souhrnné sdělení se zabývá problematikou mitochondriálních neuropatií optiku v širším kontextu neurodegenerací obecně a poukazuje na to, že poznatky o jejich společných mechanismech vzniku by mohly být využity k zastavení progresivních onemocnění s postižením CNS.Všechny novinky

Diagnostická centra

 

Mitolab - Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 2, Budova E4, 2. patro
128 08  Praha 2

zobrazit

Centrum péče o pacienty s mitochondriálně podmíněnými poruchami optického nervu
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetika, U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Spolupracující pracoviště

 

Krajská nemocnice T.Bati, a. s. ,Zlín
Oční oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600
762 75  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oftalmologická klinika, Šrobárova 1150/50
PSČ 100 34  Praha 10

zobrazit

NEMOS Sokolov
Oční oddělení, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň
Oční klinika, Edvarda Beneše 1128/13
305 99  Plzeň-Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika, I. . P. Pavlova 185/6
779 00  Olomouc

zobrazit

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Oční oddělení, Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

zobrazit

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
Oční centrum, El. Krásnohorské 321
738 01  Frýdek-Místek

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Oční oddělení, B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice Ostrava
Oční klinika, 17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oční klinika VFN a l. LF UK,
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oční klinika, Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice Brno
Oční klinika, Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Nemocnice Jihlava, p.o.
Oční oddělení, Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Thomayerova nemocnice
Oční oddělení, Vídeňská 800
140 59  Praha 4 – Krč

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy