Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Větší přínos aklidinia u symptomatických pacientů s CHOPN v porovnání s tiotropiem

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 7.2.2018

Větší přínos aklidinia u symptomatických pacientů s CHOPN v porovnání s tiotropiem

Předchozí studie fáze IIIb u 414 pacientů se středně závažnou až závažnou CHOPN prokázala, že 6týdenní léčba aklidinium bromidem vedla ke zlepšení 24hodinové bronchodilatace, které bylo srovnatelné s podáváním tiotropia a významně lepší než u placeba. Post hoc analýza provedená u 277 symptomatických pacientů ukázala větší přínos aklidinium bromidu v porovnání s tiotropiem z hlediska bronchodilatace v nočních hodinách, zmírnění ranních příznaků a prevence omezení ranních aktivit.

Metodika studie

Symptomatičtí pacienti byli definováni podle skóre E-RSTM (Evaluating Respiratory Symptoms) u CHOPN dosahujícího ≥ 10 bodů. Randomizováni byli v rámci celé populace k podávání aklidinia 400 μg 2× denně, tiotropia 18 μg 1× denně nebo placeba po dobu 6 týdnů. Hodnoceny byly plicní funkce, respirační příznaky CHOPN a výskyt nežádoucích příhod. Plicní funkce byly hodnoceny v době 24 hodin od podání dávky 1. den studie a po 6 týdnech léčby.

Primárním sledovaným parametrem byla změna normalizované plochy pod křivkou (AUC) usilovně vydechnutého objemu za první sekundu (FEV1) během 24 hodin po podání ranní dávky oproti vstupní hodnotě po 6 týdnech léčby.

Výsledná zjištění

Výsledky týkající se primárního sledovaného parametru byly u populace symptomatických pacientů podobné jako u celkové populace. Aklidinium zlepšilo FEV1 o 140 ml, tiotropium o 106 ml (obě p < 0,1) a obě tato zlepšení byla významně větší než u placeba. Kromě toho však bylo u pacientů s aklidiniem zjištěno významně větší zlepšení AUC FEV1 během noci v porovnání s placebem (o 153 ml) než u tiotropia (o 90 ml; p < 0,05). Aklidinium také vedlo k většímu zvýšení hodnoty FEV1 měřené před podáním další dávky (tzv. trough hodnota) v porovnání s placebem než tiotropium (po 6 týdnech 137 ml vs. 71 ml; p < 0,05).

Léčba aklidiniem byla dále spojena s výraznějším zmírněním závažnosti příznaků CHOPN během noci a časně ráno, s menším omezením činností časně ráno a výraznějším zlepšením celkového skóre E-RS než tiotropium či placebo.

Výskyt nežádoucích příhod byl ve všech skupinách srovnatelný: 26,7 % u placeba, 28,4 % u aklidinia a 32,7 % u tiotropia.

(zza)

Zdroj: Beier J., Mroz R., Kirsten A. M. et al. Improvement in 24-hour bronchodilation and symptom control with aclidinium bromide versus tiotropium and placebo in symptomatic patients with COPD: post hoc analysis of a phase IIIb study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2017 Jun 14; 12: 1731–1740, doi: 10.2147/COPD.S121723.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je možné ve farmakoterapii plicní hypertenze spojené s chronickými onemocněními plic využít léčivé látky specificky používané pro léčbu plicní arteriální hypertenze?

Plicní hypertenze (PH) je heterogenní onemocnění s řadou příčin charakterizované progredující námahovou dušností a středním tlakem v plicnici (MPAP − mean pulmonary artery pressure) > 25 mmHg. Některé látky specificky používané v terapii plicní arteriální hypertenze jsou zkoušené i u pacientů s PH spojenou s chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou a intersticiálními plicními onemocněními.

Základní typy inhalátorů a jejich srovnání

Aplikace léčebného prostředku formou inhalace je metoda užívaná po staletí, v dnešní době je základem terapie astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Systémů pro inhalaci existuje celá řada, což může být matoucí pro pacienty i zdravotníky. Přehledový článek publikovaný v časopise Respiratory Care se věnuje základním typům inhalátorů a jejich srovnání.

Léčba astma bronchiale - kazuistika

Pacientka JS, nar. 1972 RA – otec asthma bronchiale, matka a syn pacientky recidivující respirační infekty. V širším příbuzenstvu není TBC, tu, DM ani atopie.Všechny novinky