Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Onkologická diagnóza maskovaná za projevy CHOPN – kazuistika

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 9.4.2018

Onkologická diagnóza maskovaná za projevy CHOPN – kazuistika

Obezřetnost potřebujeme na každém kroku, a v medicíně především. Vysvětluje stanovená diagnóza všechny pacientovy symptomy? To je základní otázka, kterou si autoři následující kazuistiky měli položit. Ale nepoložili.

Anamnéza, vstupní vyšetření a prvotní diagnóza

60letý muž byl doporučen na interní vyšetření pro dyspnoi a rezistenci v levé supraklavikulární oblasti. Stěžoval si na úbytek váhy (8 kg), nechutenství a slabost trvající asi 4 měsíce. Jakékoliv jiné obtíže popíral.

Fyzikální vyšetření bylo normální, kromě cca 2centimetrové nebolestivé pevné rezistence v levé supraklavikulární oblasti, jež byla fixovaná k okolí. Pacientova osobní anamnéza byla nevýznamná, negativní i po stránce onkologické. Rodinná anamnéza byla rovněž nevýznamná. Vstupně byl proveden skiagram hrudníku, který ukázal změny odpovídající chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Uzlina v první době vyšetřena nebyla.

Prvotní diagnóza zněla: CHOPN s levostrannou krční lymfadenopatií, suspektně v souvislosti s infekcí nebo jiným zánětlivým procesem.

Další diagnostický postup, konečná diagnóza a následná léčba

K upřesnění plicního nálezu bylo doplněno vyšetření hrudníku pomocí výpočetní tomografie s vysokým prostorovým rozlišením (HRCT). Spolu s ním bylo provedeno i kontrastní CT břicha (autoři indikaci k CT břicha neuvádějí), na kterém byla patrná levostranná hydroureteronefróza a kostní metastázy v oblasti páteře. Toto vedlo k vyšetření supraklavikulární uzliny.

Ultrazvukem naváděná tenkojehlová aspirační biopsie (FNAB) prokázala přítomnost adenokarcinomu, který byl imunohistochemicky pozitivní na prostatický specifický antigen (PSA). Proto byl pacient poslán na urologii, kde byla stanovena hladina PSA a pacient vyšetřen per rectum. Hodnota PSA přesahovala 100 ng/ml a prostata byla oboustranně zvětšená, fixovaná, tvrdá a laločnatá. Biopsie prostaty potvrdila přítomnost karcinomu s Gleasonovým skóre 4 + 3 = 7.

Ošetřující lékař pacienta informoval o jeho stavu a ten odmítl jakákoliv další vyšetření. Po dohodě s pacientem byla indikovaná oboustranná orchidektomie a androgenní blokáda (bikalutamid 50 mg denně). Příznaky odezněly a hodnota PSA poklesla pod 1 ng/ml. Po dobu následujících 12 měsíců byl pacient stále asymptomatický.

Kde vznikl omyl?

Manifestace karcinomu prostaty byla skutečně netypická. Pacient netrpěl dysurií a jiné uzliny kromě zmíněné supraklavikulární zvětšené nebyly (údajně ani dle CT). Supraklavikulární lymfadenopatie mívá různé příčiny a může být spojena i s komplikacemi CHOPN. (Pozn. aut.: Nicméně nález velké fixované tvrdé a nebolestivé uzliny měl vést k jasnému podezření na maligní proces, nikoliv na zánět.)

Jak tento obraz vznikl? Predilekci krční uzliny pro metastázu karcinomu prostaty lze jen těžko vysvětlit, ale podle jedné z teorií může být důsledkem retrográdního proudu krve do ductus thoracicus. Postižená uzlina totiž leží v blízkosti jeho vyústění do vena subclavia.

Závěrem

Co je tedy poselstvím této kazuistiky? Autoři se zastavili u zřejmé diagnózy a spolehli se na to, že CHOPN víceméně vysvětluje pacientovy symptomy. Dál už nevyšetřovali, přestože příčinu krční lymfadenopatie ověřit měli. Ověřujme.

(pez)

Zdroj: Bhattar R., Maheshwari A., Yadav S. S., Tomar V. Unusual presentation of prostate carcinoma: a case report. J Clin Diagn Res 2017 Feb; 11 (2): PD06–PD07, doi: 10.7860/JCDR/2017/24584.9250.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

GOLD 2017 − aktualizace guidelines pro léčbu CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažné onemocnění spojené s vysokou mortalitou. V roce 2017 byla vydána aktualizovaná Globální strategie pro diagnózu, management a prevenci CHOPN (GOLD). Nový klasifikační přístup je zaměřen na vyhodnocení závažnosti příznaků a frekvence exacerbací. Hodnoty spirometrického vyšetření jsou posouzeny separátně. Zásadním momentem je pak preference duální bronchodilatační léčby LABA/LAMA před navyšování dávky jednoho přípravku, které je spojeno s vyšším rizikem vzniku nežádoucích účinků. Zároveň se doporučuje posunout farmakologickou intervenci do časnějších stadií CHOPN.

Větší přínos aklidinia u symptomatických pacientů s CHOPN v porovnání s tiotropiem

Předchozí studie fáze IIIb u 414 pacientů se středně závažnou až závažnou CHOPN prokázala, že 6týdenní léčba aklidinium bromidem vedla ke zlepšení 24hodinové bronchodilatace, které bylo srovnatelné s podáváním tiotropia a významně lepší než u placeba. Post hoc analýza provedená u 277 symptomatických pacientů ukázala větší přínos aklidinium bromidu v porovnání s tiotropiem z hlediska bronchodilatace v nočních hodinách, zmírnění ranních příznaků a prevence omezení ranních aktivit.

Je možné ve farmakoterapii plicní hypertenze spojené s chronickými onemocněními plic využít léčivé látky specificky používané pro léčbu plicní arteriální hypertenze?

Plicní hypertenze (PH) je heterogenní onemocnění s řadou příčin charakterizované progredující námahovou dušností a středním tlakem v plicnici (MPAP − mean pulmonary artery pressure) > 25 mmHg. Některé látky specificky používané v terapii plicní arteriální hypertenze jsou zkoušené i u pacientů s PH spojenou s chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou a intersticiálními plicními onemocněními.Všechny novinky