Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba a prevence tromboembolismu: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Specializace: dětská kardiologie chirurgie cévní interní lékařství kardiologie
Téma: Léčba a prevence tromboembolismu

Vydáno: 21.2.2018

Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie navazující na obvyklou i. v. trombolytickou léčbu spojena v terapii ischemické cévní mozkové příhody způsobené okluzí velkých arterií s lepšími klinickými výsledky.

Úvod

Navzdory pokrokům v terapii zůstává akutní ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) vedoucí příčinou závažného zdravotního postižení a mortality po celém světě. Intravenózně aplikovaný tkáňový aktivátor plazminogenu (při včasném podání < 4,5 hodiny od rozvoje ischemie) byl donedávna jedinou efektivní reperfuzní terapií. Bohužel pouze u 21 % pacientů je dosaženo efektivní rekanalizace mozkových tepen, a to i v případě, že je léčivo podáno v „terapeutickém okně“.

S cílem zlepšit cévní rekanalizaci byla proto vyvinuta technika pro mechanickou trombektomii. Tato metoda prošla poměrně rychlým vývojem, a její klinický přínos v redukci morbidity a mortality u iCMP tedy nebyl zcela jasný. Metaanalýza randomizovaných klinických studií se proto soustředila na možné přínosy mechanické trombektomie v návaznosti na obvyklou terapii iCMP.

Metodika analýzy

Do metaanalýzy byly zařazeny studie porovnávající pacienty s iCMP, kteří po obvyklé terapii podstoupili mechanickou trombektomii, s nemocnými, kteří ji po obvyklé terapii nepodstoupili. U většiny nemocných byla v rámci obvyklé terapie podána i. v. trombolytická léčba, pokud nebyla kontraindikovaná nebo nedošlo k promeškání „terapeutického okna“ (4,5 hodiny od rozvoje příznaků). Primárním cílem studie bylo dosažení dobrých funkčních výsledků podle modifikované Rankinovy škály (mRS; 0–2) po 90 dnech.

Výsledky

Metaanalýza zahrnula 9 studií s celkovým počtem 2140 pacientů. V porovnání s obvyklou léčbou byla mechanická trombektomie spojena s vyšší incidencí dobrého funkčního výsledku 0–2 dle mRS (relativní riziko [RR] 1,45; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,22–1,72; p < 0,0001) a vynikajícího funkčního výsledku 0–1 dle mRS (RR 1,67; 95% CI 1,27–2,19; p < 0,0001). U pacientů s mechanickou trombektomií byl také zaznamenán trend k poklesu celkové mortality (RR 0,86; 95% CI 0,72–1,02; p = 0,09). Riziko symptomatické intrakraniální hemoragie bylo u obou terapeutických postupů podobné (5,1 vs. 5,0 %; RR 1,06; 95% CI 0,73–1,55; p = 0,76).

Závěr

Mechanická trombektomie v návaznosti na obvyklou léčbu byla spojena s lepšími funkčními výsledky v terapii akutní iCMP způsobené okluzí velkých arterií v porovnání se samotnou intravenózní reperfuzní terapií.

(holi)

Zdroj: Elgendy I. Y., Kumbhani D. J., Mahmoud A. et al. Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke: a meta-analysis of randomized trials. J Am Coll Cardiol 2015; 66 (22): 2498–2505, doi: 10.1016/j.jacc.2015.09.070.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj v používané antikoagulační léčbě u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní

Rozsáhlá celosvětová studie zahrnující pacienty ze 35 zemí ukázala, že zavedení nových perorálních antikoagulancií mělo výrazný vliv na výběr antikoagulační léčby u pacientů s nově diagnostikovanou fibrilací síní (FS).

Strategie k redukci rizika krvácení při antitrombotické terapii

Jak již proběhlé intracerebrální krvácení, tak i antitrombotika užívaná v rámci kardiovaskulární prevence jsou spojena s vyšším rizikem krvácení do mozku. U každého pacienta je proto nutné pečlivě zvážit přínos a rizika antitrombotické léčby při jejím zahájení a podřídit tomu rovněž výběr konkrétního preparátu.

Andexanet alfa jako účinné antidotum inhibitorů faktoru Xa

Je antidotum inhibitorů faktoru Xa andexanet alfa efektivní? Na tuto otázku přináší odpověď průběžná analýza studie ANNEXA-4.Všechny novinky