Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Vitreoretinální rozhraní: Klasifikace – terapie

Kurz je detailně a profesionálně zpracován. Poskytuje vyčerpávajícím způsobem informace o problematice fyziologie a patologie vitreoretinálního rozhraní.

Doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Prezident České vitreoretinální společnosti

Autor kurzu: MUDr. Pavel Němec

MUDr. Pavel Němec je absolventem 2. lékařské fakulty UK. Očnímu lékařství se věnuje od roku 1995. Zaměřuje se na vitreoretinální chirurgii a speciální diagnostické postupy. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti kataraktové a rohovkové mikrochirurgie. Své profesní znalosti si prohluboval také během zahraničních pregraduálních stáží (Moorsfield Eye Hospital v Londýně).

Je autorem stovek přednášek, mnoha odborných vzdělávacích kurzů, publikuje pravidelně v odborném tisku. Je autorem monografie Optická koherenční tomografie, které se dostalo prestižního ocenění - Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2015. Je spoluautorem významných odborných učebnic oftalmologie a knih s oftalmologickou tematikou. Jako odborný asistent se věnuje výuce studentů medicíny na 1. LF UK.

Je členem České lékařské komory, zakládajícím členem a místopředsedou České vitreoretinální společnosti (ČVRS), členem European VitreoRetinal Society (EVRS), Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) a American Academy of Ophthalmology (AAO).

Medailonek autora
Odborná garance: doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

Oční klinika LF MU a FN Brno

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 
 
 
 

nejčtenější články