Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Fabryho choroba pohledem neurologa

Předkládaný kurz formou audio webináře včetně vědomostního testu představuje didaktickou a komplexně pojatou výukovou jednotku, která se zaobírá neurologickými aspekty jedné z nejčastějších dědičných metabolických poruch s dědičností vázanou na pohlavní chromosomy.
Problematika Fabryho choroby je prezentovaná z pohledu neurologa a je zaměřena na ten nejdůležitější aspekt, totiž zařazení této nosologické jednotky do diferenciálně diagnostického uvažování lékařů.
Fabryho choroba má totiž v prvním kontaktu často různorodé příznaky.
Dále jsou diskutovány i patofyziologické mechanismy, příslušné diagnostické postupy a v neposlední řadě jsou představeny možnosti specifické léčby včetně kontaktu na specializivané centrum.
Proto považuji tento školící materiál za zvláště přínosný. Je zaměřen primárně na lékaře z oboru neurologie, ale je jistě dobře srozumitelný i pro specialisty z oboru rovněž léčící projevy tohoto onemocnění, jako jsou například kardiologové, nefrologové či oční a kožní lékaři.

Doc. MUDr. David Kemlink
Neurologicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Autor kurzu: MUDr. Petra Reková
Neurologicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Petra Reková promovala na 1. LF UK Praha v roce 1996, atestaci I. stupně z neurologie složila v roce 1999, atestaci II. stupně absolvovala v roce 2002. Na Neurologické klinice VFN a 1. LF UK Praha pracuje od roku 2000. V současné době se věnuje zejména cerebrovaskulární problematice, intenzivní péči v neurologii a Fabryho chorobě. Těmito tématy se zabývá také při své aktivní přednáškové činnosti a v publikacích v odborných časopisech.

Medailonek autora
Odborná garance: Doc. MUDr. David Kemlink

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články