Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Fabryho choroba pohledem neurologa

Předkládaný kurz formou audio webináře včetně vědomostního testu představuje didaktickou a komplexně pojatou výukovou jednotku, která se zaobírá neurologickými aspekty jedné z nejčastějších dědičných metabolických poruch s dědičností vázanou na pohlavní chromosomy.
Problematika Fabryho choroby je prezentovaná z pohledu neurologa a je zaměřena na ten nejdůležitější aspekt, totiž zařazení této nosologické jednotky do diferenciálně diagnostického uvažování lékařů.
Fabryho choroba má totiž v prvním kontaktu často různorodé příznaky.
Dále jsou diskutovány i patofyziologické mechanismy, příslušné diagnostické postupy a v neposlední řadě jsou představeny možnosti specifické léčby včetně kontaktu na specializivané centrum.
Proto považuji tento školící materiál za zvláště přínosný. Je zaměřen primárně na lékaře z oboru neurologie, ale je jistě dobře srozumitelný i pro specialisty z oboru rovněž léčící projevy tohoto onemocnění, jako jsou například kardiologové, nefrologové či oční a kožní lékaři.

Doc. MUDr. David Kemlink
Neurologicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Autor kurzu: MUDr. Petra Reková
Neurologicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Petra Reková promovala na 1. LF UK Praha v roce 1996, atestaci I. stupně z neurologie složila v roce 1999, atestaci II. stupně absolvovala v roce 2002. Na Neurologické klinice VFN a 1. LF UK Praha pracuje od roku 2000. V současné době se věnuje zejména cerebrovaskulární problematice, intenzivní péči v neurologii a Fabryho chorobě. Těmito tématy se zabývá také při své aktivní přednáškové činnosti a v publikacích v odborných časopisech.

Medailonek autora
Odborná garance: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze