Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sevelamer pro kardiovaskulární zdraví pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin

Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Téma: Hyperfosfatemie

Vydáno: 22.6.2016

Sevelamer pro kardiovaskulární zdraví pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin

Následující článek přináší přehledné shrnutí vztahu hyperfosfatémie, koronárních kalcifikací a terapie vazači fosfátů u dialyzovaných pacientů a nalezené shody či odlišnosti u pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin.

Kalcifikace tepen prediktorem mortality

Kalcifikace koronárních arterií jsou daleko častější u dialyzovaných pacientů i u nemocných v predialyzačním stadiu než u lidí bez renálního selhání. Jejich přítomnost je nejsilnějším prediktorem kardiovaskulární morbidity a mortality těchto pacientů. Koronární kalciové skóre (standardizovaný index vypočtený z CT snímků koronárních tepen) v momentě zahájení dialýzy je ukazatelem dlouhodobého přežití. Z toho vyplývá, že léčba či prevence koronárních kalcifikací by měly být velkým přínosem již pro pacienty v predialyzačním stadiu chronického renálního onemocnění.

Vliv hyperfosfatémie i léků

Mezi několika faktory, které přispívají ke vzniku a progresi koronární kalcifikace, hraje zásadní roli zvýšená hladina sérových fosfátů. Proto dialyzovaným pacientům často předepisujeme střevní vazače fosfátů (kalciové či nekalciové), které u nich zároveň prokazatelně snižují úmrtnost. Bohužel však nejen hyperfosfatémie, ale i její léčba může vyvolat kalcifikaci koronárních tepen. Záleží, který preparát použijeme:

  • Užívání kalciových vazačů fosfátů (nejběžnější jsou fosforečnan vápenatý a octan vápenatý) je u dialyzovaných silně asociováno se vznikem a progresí kalcifikací. Příčinou je pravidelná hyperkalcémie, která vzniká důsledkem požití velkého množství léku na bázi vápníku.
  • Nekalciový vazač fosfátů sevelamer naopak vede k zastavení nebo významnému zpomalení vývoje kalcifikací. Často se užívá jako léčba již vzniklých kalcifikací, jeho nasazení coby kalciového vazače první volby bohužel často komplikuje jeho vyšší cena.

Kalcifikace v predialyzačním stadiu

Ačkoli většina pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin má sérové koncentrace fosforu v normě, ke koronární kalcifikaci u nich dochází téměř ve stejném rozsahu jako u dialyzovaných nemocných a hladina fosforu na horní hranici normy je asociována s touto kalcifikací. Jaký tedy mají vazače fosfátů efekt na tyto pacienty?

Srovnávací studie

Studie prováděná v italské Neapoli na 90 subjektech měla za cíl zjištění efektivity vazačů fosfátů obecně a zároveň porovnání uhličitanu vápenatého a sevelameru. Po dobu 2 let autoři sledovali tři sobě odpovídající skupiny pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin (srovnatelné demografické, klinické a biochemické charakteristiky a stejná doporučená dieta s nízkým obsahem fosforu), přičemž jedna skupina užívala uhličitan vápenatý, druhá sevelamer a třetí byla ponechána bez medikace.

Výsledky

Koronární kalciové skóre se po 2 letech výrazně zvýšilo u pacientů ponechaných pouze na nízkofosfátové dietě; méně, ale přesto významně u osob léčených uhličitanem vápenatým. U pacientů užívajících sevelamer nedošlo k žádnému významnému zvýšení kalciového skóre po 2 letech života s chronickým selháním ledvin. 

Závěr

Ze studie lze vyvodit závěr, že na rozdíl od dialyzovaných pacientů u těch v predialyzačním stadiu kalciové vazače fosfátů neurychlují vývoj koronárních kalcifikací. Nekalciové vazače, reprezentované sevelamerem, jsou však ve zpomalování jejich progrese významně efektivnější.

(luko)

Zdroj: Russo D., Miranda I., Ruocco C. et al. The progression of coronary artery calcification in predialysis patients on calcium carbonate or sevelamer. Kidney Int 2007 Nov; 72 (10): 1255−1261.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sevelamer efektivně snižuje hladinu fosfátu v krvi u hemodialyzovaných pacientů

Hyperfosfatémie u pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí je spojena s nepříznivými komplikacemi, mezi něž patří například vaskulární kalcifikace a vyšší míra úmrtnosti. Ze studie čínských vědců vyplývá, že terapie sevelamerem u hemodialyzovaných pacientů efektivně snižuje fosfatémii a snižuje tak morbiditu i mortalitu nemocných.

Sevelamer-karbonát v léčbě hyperfosfatémie u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním

Hyperfosfatémie (vysoká hladina fosfátu v krvi) je běžnou a závažnou komplikací chronického ledvinného onemocnění (CKD). Je spojena se zvýšenou morbiditou (včetně zvýšení rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění) i mortalitou, a to u pacientů na dialýze i nedialyzovaných. V běžné klinické praxi se u pacientů s pokročilým CKD hyperfosfatémie koriguje kombinovaným přístupem založeným na restrikci fosfátů ve stravě a podáváním vazačů fosfátů.

Hyperfosfatémie u chronické renální insuficience − přehled terapeutických možností

Hyperfosfatémie je u chronického renálního selhání běžná a je asociována s vyšší mortalitou. Vysoká hladina fosfátů se podílí na indukci kardiovaskulární kalcifikace a endotelového poškození, dále navozuje sekundární hyperparatyreoidismus a tím i zvýšení aktivity osteoklastů a vzácně může u dialyzovaných pacientů vést k rychle progredujícím kalcifikacím měkkých tkání.Všechny novinky