Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
HPV, condylomata a akutní respirační infekce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinek isoprinosinu v léčbě respiračních onemocnění

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie gynekologie a porodnictví neonatologie otorinolaryngologie pediatrie praktické lékařství pro dospělé
Téma: HPV, condylomata a akutní respirační infekce

Vydáno: 20.9.2017

Účinek isoprinosinu v léčbě respiračních onemocnění

Akutní respirační infekce zaplňují především v podzimních a zimních měsících ordinace praktických lékařů. Bohužel řada pacientů končí nevhodně na antibiotické léčbě, protože infekce většinou bývají virového původu. Alternativní léčbou může být v tomto případě použití isoprinosinu, který lze podávat jak samostatně, tak v kombinaci s jinými vhodnými léčivými přípravky.

Indikace a mechanismus působení isoprinosinu

Isoprinosin (inosin pranobex) je léčivý přípravek schválený v několika zemích mimo jiné pro léčbu imunodeficitních stavů, zejména poruch buněčné imunity provázených protrahovanými nebo opakovanými virovými infekty. In vivo normalizuje nedostatečnou či porušenou buněčnou imunitu vyvoláním odpovědi typu TH1, která iniciuje maturaci a diferenciaci T lymfocytů a potencuje indukované lymfoproliferativní reakce v buňkách aktivovaných mitogenem nebo antigenem. Dále moduluje cytotoxicitu T lymfocytů a přirozených zabíječů (NK − natural killers), funkce T8 supresorových a T4 pomocných lymfocytů a zvyšuje počet povrchových receptorů pro IgG a komplement. Potencuje chemotaxi neutrofilů, monocytů či makrofágů a fagocytózu.

Dávkování a průběh léčby

Isoprinosin lze podat u dětí starších 1 roku a u dospělých, a to obvykle v celkové dávce 50 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělené do 3−4 denních dávek, maximálně 4 g/den. U dětí do 20 kg se podává dávka odpovídající 1 tabletě/10 kg tělesné hmotnosti rovněž rozdělená do 3−4 denních dávek. Při potížích s polykáním lze tabletu rozdrtit a rozpustit v malém množství ochucené tekutiny těsně před užitím. Při akutním onemocnění se doporučuje v léčbě pokračovat ještě nejméně 1−2 dny po odeznění příznaků. Obvyklá doba léčby činí 5−10 dní. U virových infekcí vyžadujících dlouhodobější léčbu se doporučuje v léčbě pokračovat ještě 1−2 týdny po vymizení příznaků. 

Výsledky klinických studií

V Rusku byla sledována účinnost isoprinosinu u 152 dětí s akutními respiračními onemocněními a opakujícími se respiračními onemocněními. Použití isoprinosinu v kombinované léčbě ukázalo jak pozitivní klinickou odpověď, tak lepší imunogram.

Jiná klinická studie zkoumala účinnost isoprinosinu u 30 dětí ve věku 3−15 let s mírnou buněčnou imunodeficiencí a opakujícími se infekcemi především virového původu. Dětem byl isoprinosin podáván ve standardní dávce po dobu 10 dní následující 3 měsíce. Poté následovalo 12měsíční pozorování na imunologické klinice. Studie prokázala statisticky významné zvýšení počtu CD3 T lymfocytů (p = 0,02), počtu CD4 T lymfocytů (p = 0,02) a statisticky významné zlepšení jejich funkce (p = 0,005). Množství opakujících se respiračních infekcí se za rok snížilo o 81,2 % (čemuž ekvivalentně odpovídá 5,31× méně infekcí než před podáním isoprinosinu). Současně se snížilo použití antibiotik o 93,5 % (15,3× méně) a spotřeba jiných neantibiotických léčivých přípravků o 78,3 % (4,51× méně). Celkový index skóre klinických symptomů se snížil o 72,5 % (3,64× méně). 

Studie EWO-ISO-2014/1 probíhala v Česku a na Slovensku a hodnotila účinnost isoprinosinu v porovnání s placebem u pacientů s akutní respirační infekcí včetně těch, u kterých byla prokázána infekce chřipkovým virem A nebo B, respiračním syncytiálním virem, adenovirem nebo virem parainfluenzy 1 či 3. Studie se zúčastnilo 463 pacientů. Isoprinosin byl podáván v dávce 3× denně 1000 mg po dobu 7 dní. Rozdíl v čase potřebném k vymizení všech symptomů podobných chřipce mezi oběma skupinami (isoprinosin vs. placebo) nebyl statisticky významný, ale u neobézních pacientů mladších 50 let léčených isoprinosinem byl zaznamenán trend rychlejšího vymizení chřipce podobných symptomů v porovnání s placebem (hazard ratio [HR] 1,175; 95% CI 0,806−1,714; p = 0,324). Významné zkrácení doby příznaků bylo prokázáno u pacientů, kteří neměli základní chronické onemocnění dýchacího systému. K výraznému zmírnění symptomů došlo 8. a 9. den léčby. Zároveň byla významně zkrácena doba rekonvalescence.

Závěr

Výše zmíněné studie dokazují příznivý vliv isoprinosinu při léčbě i prevenci respiračních virových infekcí u dětí i dospělých.  

(mkd)

Zdroje:

  1. Beran J., Šalapová E., Špajdel M.; Isoprinosine Study (EWO ISO-2014/1) Team. Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study. BMC Infect Dis 2016 Nov 7; 16 (1): 648.
  2. Gołebiowska-Wawrzyniak M., Markiewicz K., Kozar A. et al. The study on therapeutic efficacy of inosine pranobex in children. Pol J Food Nutr Sci 2004; 13 (Suppl. 2): 33–36.
  3. Iakupova R. S., Skachkova M. A., Choloian S. B., Karpova E. G. Efficacy of immunomodulators in children with respiratory diseases in environmentally poor areas. Gig Sanit 2012; 3: 33−34.
  4. SPC Isoprinosine. Dostupné na: www.sukl.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Buschkeho–Löwensteinův tumor – kazuistika

Obrovské kondylomy, také označované jako tzv. Buschkeho–Löwensteinovy tumory (BLT), představují vzácné sexuálně přenosné onemocnění (STD) s incidencí v celé populaci okolo 0,1 %. Onemocnění souvisí s infekcí lidským papilomavirem (HPV). BLT je charakteristický invazivním růstem, vysokým počtem recidiv po léčbě a možností maligní transformace ve spinocelulární karcinom (SCC). Vhodný léčebný postup dobře ilustruje i následující kazuistika.

Imunomodulace v léčbě chronické infekce hepatitidou B

Po dosažení trvalé virologické odpovědi na léčbu hepatitidy B (HBV) nukleotidovými či nukleosidovými analogy může být přínosná doprovodná léčba imunomodulačními látkami. Autoři předkládané studie hodnotili účinky adjuvantní imunomodulace pomocí inosin pranobexu v léčbě chronické hepatitidy B.

Isoprinosin je bezpečný a účinný v léčbě pacientů s akutní respirační virovou infekcí

Na IV. kongresu praktických lékařů konaném ve dnech 26.−27. 5. 2017 přednesl prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., z pracoviště tropické, cestovní medicíny a očkování IPVZ Praha, Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a Ústavu epidemiologie 2. LF UK v Praze přednášku věnovanou léčbě akutních virových infekcí, která se setkala s velkým zájmem a bohatou diskusí z řad praktických lékařů.Všechny novinky