Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
HPV, condylomata a akutní respirační infekce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Imunodeficience jako rizikový faktor rekurence análních kondylomat

Specializace: alergologie a imunologie dermatologie gynekologie a porodnictví
Téma: HPV, condylomata a akutní respirační infekce

Vydáno: 12.10.2015

Imunodeficience jako rizikový faktor rekurence análních kondylomat

Condyloma accuminatum patří mezi pohlavně přenosná infekční onemocnění. Rekurence je v případě tohoto onemocnění velmi častá a závisí na několika faktorech.

Anální kondylomata jsou proliferativní onemocnění genitálního epitelu způsobené lidským papilomavirem (HPV). Nejčastěji ho pozorujeme u homosexuálů. Mezi hlavní rizikové faktory nákazy HPV infekcí patří vyšší počet sexuálních partnerů, časný první pohlavní styk, pohlavní styk provozovaný bez bariérových pomůcek a historie jiného pohlavně přenosného onemocnění. Mezi další rizikové faktory patří například i kouření.

Bohužel se jedná o onemocnění s častou rekurencí. Z různých zdrojů můžeme vyčíst, že procenta pacientů s návratem onemocnění se pohybují v rozmezí 20–50 %, přičemž po chirurgických intervencích jsou rekurence obecně méně časté. Některé zprávy ukazují, že právě imunosuprese je rizikovým faktorem návratu onemocnění. Jihokorejská studie sledovala rekurenci análních kondylomat u HIV pozitivních pacientů. Celkem retrospektivně analyzovala 85 pacientů, kterým byla diagnostikována kondylomata a podstoupili chirurgickou léčbu. 

Rekurentní kondylomata byla nalezena u 25 pacientů (29,4 %). U deseti z nich (40,0 %) se objevily v průběhu prvních 3 měsíců od operace. Po 6 měsících od operace byl u pacientů s rekurentními kondylomaty zjištěn nižší počet CD4 lymfocytů oproti skupině bez návratu onemocnění. Oproti tomu v počtu CD8 lymfocytů nebyl pozorován žádný rozdíl.

K rizikovým faktorům návratu onemocnění patří především reinfekce od infekčního partnera a rizikové sexuální chování. Z této studie se dá také vypozorovat, že CD4 asociovaná imunosuprese je rizikovým faktorem rekurentních análních kondylomat. Proto u pacientů s HIV, stejně jako u pacientů na imunosupresivech, můžeme pozorovat častější opakované výskyty onemocnění.

(boba)

Zdroj: Sung J. H., Ahn E. J., Oh H. K., Park S. H. Association of immune status with recurrent anal condylomata in human immunodeficiency virus-positive patients. J Korean Soc Coloproctol 2012; 28 (6): 294–298.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

HPV infekce z pohledu gynekologa

Nejčastějším původcem virového onemocnění děložního hrdla jsou lidské papilomaviry – HPV. Podle klasifikace IACR (Agency for Research on Cancer) se HR HPV řadí do skupiny 1 – lidské karcinogeny. Pro vznik maligního onemocnění je třeba více kofaktorů, ne pouze přítomnost HR HPV.

Prevalence HPV v anální a orální oblasti u pacientů s genitálními bradavicemi

Genitální bradavice jsou způsobeny virovou infekcí lidským papilomavirem (HPV). HPV infekce je navíc hlavní příčinou vzniku anogenitálních malignit a stejně tak hraje HPV důležitou roli v etiologii karcinomů orofaryngeální oblasti. Nicméně osídlení HPV v anální oblasti a oblasti orofaryngu u pacientů s genitálními bradavicemi zůstává doposud nejasné.

Systémová léčba kondylomat – imunomodulace

Inosinum pranobexum je imunomodulačně působící antivirotikum, které by mohlo znamenat zásadní změnu v léčbě genitálních bradavic. Jedná se o lék známý především imunologům, nicméně jeho výsledky v léčbě kondylomat jsou velmi slibné.Všechny novinky