Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
HPV, condylomata a akutní respirační infekce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Cytomegalovirový zánět stěny ilea jako vedoucí bod intususcepce − kazuistika

Specializace: gastroenterologie a hepatologie neonatologie pediatrie
Téma: HPV, condylomata a akutní respirační infekce

Vydáno: 8.6.2016

Cytomegalovirový zánět stěny ilea jako vedoucí bod intususcepce − kazuistika

Intususcepce je u cytomegalovirové infekce vzácnou komplikací. Může se vyvinout pouze tehdy, pokud ve střevní stěně dochází vlivem infekce k patologickým změnám, které umožní vznik vedoucího bodu. Tato situace ale může nastat i u jiných viróz. Jedná se například o nonenterické adenoviry, herpesviry 6 a 7 nebo virus Epsteina a Barrové. Jeden případ takové komplikace virové infekce byl nedávno zaznamenán v Jižní Koreji.

Osmitýdenní holčička byla přijata k hospitalizaci pro 10 epizod zvracení a špatný perorální příjem trvající jeden den. Její anamnéza byla nevýznamná: spontánní porod ve 40. týdnu bez komplikací, porodní hmotnost 3,98 kg. Při přijetí činila její tělesná délka 63,1 cm a hmotnost 6 kg, což je při této délce 89,4 % ideální hmotnosti. Její tělesná teplota dosahovala 37,2 °C.

Výsledky laboratorních vyšetření byly normální. Ultrazvukové vyšetření prokázalo ileokolickou intususcepci v oblasti hepatální flexury tračníku, která byla redukována pomocí ultrazvukem naváděného klyzmatu. Nicméně zvracení pokračovalo a přechodně se objevil krvavý průjem. Kontrolní ultrazvukové vyšetření ukázalo nově vytvořenou ileoileální intususcepci.

Pět dní od začátku symptomů byla provedena explorativní laparotomie a segmentální resekce ilea. Resekovaný úsek ilea obsahoval ovoidní, přisedlý polypoidní útvar o rozměrech 40 × 20 × 10 mm. Na jeho slizniční straně byl patrný agregát z mnohočetných drobných okrouhlých polypů, který měl vzhled dláždění. Na řezu byly patrné četné okrouhlé až ovoidní solidní noduly s fokálním krvácením.

Histologické vyšetření ukázalo benigní nález: dobře diferencované solidní noduly, proliferaci cév, oploštělé klky pokryté fibrinopurulentním exsudátem, zánětlivý infiltrát z plazmatických buněk, malých a velkých lymfoidních buněk, eozinofilů a histiocytů; dále multifokální krvácení s proliferací fibroblastů a především charakteristické eozinofilní intranukleární a cytoplazmatické virové inkluze. V těchto buňkách byl imunohistochemicky pozitivní cytomegalovirus (CMV). Po operaci již virus nebyl detekován v krvi, ale v následujících dnech byl ještě izolován ze stolice.

Zde se tedy vedoucím bodem stal zánět střevní stěny ilea, jehož příčinou byla cytomegalovirová infekce. Na možnou přítomnost CMV bychom měli myslet při každém setkání s juvenilními polypy a ulceracemi gastrointestinálního traktu.

(pez)

Zdroj: Park H., Park S., Hong Y. J. et al. Cytomegalovirus-associated intussusception with florid vascular proliferation in an infant. J Pathol Transl Med 2015; 49 (3): 270−273, doi: 10.4132/jptm.2015.04.01.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cytomegaloviróza a spalničky u dětí

Cytomegaloviróza je celosvětově rozšířená virová infekce, která postihuje děti i dospělé. Klinicky zjevné onemocnění vyvolává zřídka, s výjimkou imunokompromitovaných jedinců, u nichž onemocnění může mít závažný průběh. Naproti tomu virus spalniček napadá i imunokompetentní jedince a způsobuje klinicky manifestní onemocnění.

Cytomegalovirové infekce u novorozenců a dětí

Lidský cytomegalovirus (CMV) patří do skupiny lidských herpesvirů. Typickou vlastností této skupiny virů je jejich neurovirulence a schopnost vyvolávat vedle primární infekce i infekce rekurentní. Séropozitivita CMV je v populaci relativně vysoká, u dospělých se pohybuje kolem 50 až 80 %, u dětí pak kolem 20 %.

HPV v dýchacích cestách a papilomatóza hrtanu

Lidské papilomaviry (HPV) jsou DNA viry, kterých bylo do současnosti popsáno více než 110 různých typů. Každý typ má větší afinitu k jiné tkáni. Velmi často jsou těmito viry postiženy dýchací a polykací cesty. HPV jsou přenášeny především pohlavní cestou.Všechny novinky