Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinek profylaktické dávky nízkomolekulárních heparinů na hojení ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 7.2.2010

Účinek profylaktické dávky nízkomolekulárních heparinů na hojení ran

Hluboká žilní trombóza se i ve vyspělých zdravotnických zemích vyskytuje u 50–70 % pacientů, kteří podstoupili velký chirurgický či ortopedický zákrok a nebyla jim profylakticky podávána antitrombotika. Podávání nízkomolekulárních heparinů však kromě profylaxe trombóz může způsobovat i komplikace v hojení ran.

Turecká studie

Vědci z Experimentální zvířecí laboratoře z univerzity v turecké Ankaře zjišťovali, jaký vliv má podávání nízkomolekulárních heparinů jako profylaxe proti vzniku trombózy na hojení ran. Svoje poznatky publikovali v prosinci roku 2009 v odborném medicínském časopise Acta cirúrgica brasileira / Sociedade Brasileira para Desenvolvimento Pesquisa em Cirurgia.

Design studie

Pro studii bylo vybráno 40 potkanů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Všechna zvířata měla hmotnost mezi 280 a 330 gramy a podstoupila chirurgický zákrok, při němž jim byla ve fenobarbitalové narkóze provedena preparace postranních stehenních svalů. Operační rána byla poté sešita po anatomických vrstvách, přičemž pro kožní stehy byl použit nylon 4/0. Všechny operace byly navíc pro větší objektivitu provedeny stejným chirurgickým týmem.

První skupině zvířat byl pak podáván subkutánně enoxaparin v dávce 1 jednotka na gram tělesné hmotnosti, přičemž terapie byla zahájena 12 hodin před operací. Poté byla dávka aplikována 6 hodin po zákroku a bylo s ní pokračováno jednou denně po dobu 14 dní studie. Kontrolní skupině pak bylo podáváno 0,5 ml fyziologického roztoku. V období po zákroku byla pravidelně hodnocena epitelizace rány, její vaskularizace, buněčná infiltrace a jizva byla vystavena i zkoušce pevnosti v tahu.

Výsledky studie

V experimentální skupině, která dostávala pravidelné dávky nízkomolekulárního heparinu, bylo na základě histopatologické analýzy prokázáno signifikantní zpomalení epitelizace rány, její fibrotizace a vaskularizace. Stejně tak byla snížena i infiltrace rány buňkami, navíc se u experimentální skupiny prokázala i snížená pevnost v tahu testovaná pomocí speciálně upraveného tenziometru.

Ze studie tedy vyplynulo, že podávání nízkomolekulárních heparinů je sice účinné v prevenci trombóz, zpožďuje však hojení ran, a to kvůli své podpoře krvácení. Tím způsobuje sníženou koncentraci fibroblastů a růstových faktorů v ráně, jež jsou nezbytné pro správné hojení.

(kam)

Zdroj: Oken O. F. et al.: The effect of prophylactic dose of a low molecular weight heparin on skin wound healing of rats, Acta Cir Bras. 2009 Nov–Dec; 24 (6): 471–5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Keloidní jizvy mohou být spojeny se zkrácením telomer

Keloidní jizvy jsou noční můrou všech zdravotníků, kteří ošetřují rány. Při dlouhodobém pozorování se podařilo prokázat, že jejich dědičnost je autozomálně dominantní s neúplnou penetrancí. Výzkum italských vědců publikovaný v odborném medicínském časopise BMC Medical Genetics prokázal, že by jejich vznik mohl být spojen i se zkrácenými telomerami chromozomů.

Hydrogel, či larvy v léčbě bércového vředu?

Bércové vředy se ošetřují chirurgickým odstraněním mrtvé tkáně z povrchu vředu. Debridement spolu s hydrogelem hraje hlavní úlohu v hojení tohoto typu rány. Naproti tomu použití larev v hojení bércových vředů přináší rychlé odstranění tkáně a podporu hojení a snížení rizika následné infekce rány.

Metody vlhkého hojení ran – část druhá

Ve druhém díle miniseriálu zabývajícího se metodami vlhkého hojení ran se zaměříme na antimikrobiální přípravky určené k čištění ran a na nejnovější generaci gázových obvazů.Všechny novinky