Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinek lokální injekce inzulinu na vaskularizaci rány u pacientů se syndromem diabetické nohy

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 17.6.2016

Účinek lokální injekce inzulinu na vaskularizaci rány u pacientů se syndromem diabetické nohy

U diabetiků postižených vředy dolních končetin může vést k pomalejší tvorbě granulační tkáně a neefektivní angiogenezi mnoho různých faktorů. Cílem studie čínských odborníků bylo prozkoumat účinek lokální injekce inzulinu na tvorbu granulační tkáně v ráně u diabetiků.

Inzulin má řadu účinků, mezi něž patří ochrana cévního endotelu, cévní dilatace, ochrana myokardu, antiagregační vliv na trombocyty a antiaterosklerotický efekt. Výsledky získané při pokusech na zvířatech prokázaly, že místní podávání inzulinu je účinné i při léčbě diabetických vředů. Nicméně chyběl teoretický základ, který by pomohl přesněji stanovit bezpečnou dávku inzulinu při této aplikaci u lidí.

V této studii byla pacientům aplikována do rány polovina dávky biosyntetického premixovaného inzulinu (30/70), který byl doplněn fyziologickým roztokem na objem 1 ml. Zbylá polovina se injekčně podala do oblasti břicha. Dosažení požadovaného účinku ztěžovaly faktory jako špatná prostupnost inzulinu, exsudát z rány a nekróza.

Vliv na systémovou hladinu glukózy, angiogenezi a růst granulační tkáně

Výsledky studie ukazují, že se plazmatická hladina glukózy značně snížila po 1−2 hodinách po podání inzulinu do místa rány. Dva pacienti vykazovali příznaky hypoglykemie, včetně bušení srdce, závratí, bledosti a studeného potu. U těchto pacientů bylo následně nutné lokální podávání inzulinu individualizovat.

Po 5 dnech od lokální aplikace inzulinu se začala zvyšovat exprese transmembránového glykoproteinu CD34 (indikátoru angiogeneze) a hustota mikrocév (MVD). Nicméně ve srovnání s kontrolní skupinou nebyl v MVD zjištěn žádný statisticky významný rozdíl. Nevýznamné zvýšení bylo popisováno i v růstu granulační tkáně, který byl výraznější 7. den po podání inzulinu, kdy byly postupně zakryty obnažené kosti a šlachy. Značný nárůst MVD byl popisován taktéž 7. den po podání injekce s inzulinem.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že lokální injekce inzulinu do vředů diabetické nohy může snížit hladinu glukózy v krvi. Zároveň může podporovat hojení ran zlepšením růstu granulační tkáně. Nicméně vztah mezi dávkami inzulinu a růstem granulační tkáně spolu s přesným mechanismem tohoto účinku je ale třeba dále zkoumat.

(ave)

Zdroj: Zhang Z., Lv L. Effect of local insulin injection on wound vascularization in patients with diabetic foot ulcer. Exp Ther Med 2016 Feb; 11 (2): 397–402, doi: 10.3892/etm.2015.2917.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové poznatky a metody k urychlení procesu hojení ran

Hojení rány je obnova poraněné kožní tkáně a jeden z nejdůležitějších cílů léčby. Tento proces tvoří zánět, proliferace a remodelace. Byly popsány různé faktory, které hojení zrychlují i zpomalují. Podrobným studiem nehojících se ran bylo na molekulární úrovni zachyceno několik narušených signálních drah, předmětem výzkumu je rovněž léčba ovlivňující vlastní zánět a proliferaci.

Aplikace acelulárních kožních xenoimplantátů v celé tloušťce popáleniny kůže

Prasečí kůže je strukturou podobná lidské pokožce, stejně tak její složení včetně obsaženého kolagenu. V procesu hojení ran (obnovy buněk a krevních cév) hrají kožní náhražky vůdčí roli. Podporují regeneraci tkáně, redukci hyperplastických jizev a zlepšení kvality hojení.

Aplikace kryoprezervovaných fibroblastů s nanočásticemi zlata v léčbě popálenin

Léčba hlubokých popálenin je komplikovaný a dynamický proces, který zahrnuje fázi zánětu, angiogeneze, novotvorby tkáně a její remodelaci. Nejslibnější metodou v léčbě ran je použití kultivovaných lidských buněk, které nevyvolají rejekci. V následujícím článku bude prezentována studie zabývající se možností léčby hlubokých popálenin za pomoci kultivovaných fibroblastů v kombinaci s nanočásticemi zlata.Všechny novinky