Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rychlejší hojení ran při mobilizaci buněk kostní dřeně

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 29.7.2012

Rychlejší hojení ran při mobilizaci buněk kostní dřeně

Studie publikovaná v červnu 2012 prokázala, že mobilizace buněk kostní dřeně pomocí faktoru stimulujícího kolonie granulocytů příznivě ovlivňuje hojení kožních defektů díky zvýšenému vhojování mobilizovaných buněk z kostní dřeně do kůže a jejich diferenciaci na různé druhy buněk.

Odborníci stále hledají nové možnosti léčby rozsáhlých kožních defektů vzniklých v důsledku popálenin nebo úrazu. Je známo, že buňky kostní dřeně jsou schopny diferenciace na buňky různých tkání.

V této studii se čínští autoři zaměřili na vliv přímé mobilizace endogenních buněk kostní dřeně na hojení ran in vitro. Tento způsob využití buněk kostní dřeně umožňuje vyhnout se problémům imunokompatibility a procesům složité izolace, purifikace, identifikace a amplifikace buněk z kostní dřeně dárce. Využili model kožního defektu u myší vytvořený excizí kůže v celé její tloušťce. Ke značení buněk kostní dřeně použili chimerický zelený fluorescenční protein a k jejich mobilizaci faktor stimulující kolonie granulocytů.

Výsledky ukázaly, že mobilizace buněk kostní dřeně do cirkulace významně zvyšuje množství těchto buněk v místě kožního defektu a vede k rychlejšímu hojení velkých otevřených ran. Toho je dosaženo díky rozsáhlejšímu vhojování mobilizovaných buněk v místě rány, jejich diferenciaci na různé typy kožních buněk a up-regulaci mRNA hlavních cytokinů zapojených do hojení ran.

Vliv faktoru stimulujícího kolonie granulocytů na kmenové buňky z kostní dřeně a jejich potenciální trofické účinky by mohly mít obrovský klinický význam při léčbě kožních defektů díky urychlenému hojení ran.

(zza)

Zdroj: Wang Y. et al. Mobilised bone marrow-derived cells accelerate wound healing. Int Wound J. 2012 Jun 27; doi: 10.1111/j.1742-481X.2012.01007.x [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba chronických žilních vředů rostlinnou biomembránou ve srovnání s kolagenázou

Mezi rozličnými možnostmi léčby vředů nohou se objevuje léčba rostlinnou biomembránou (VBM) z kaučovníku Hevea brasiliensis. Výzkumy na psech prokázaly, že jde o účinný induktor hojení sliznice jícnu s výraznou podporou vaskularizace (neoangiogeneze), epitelizace, novotvorby žlázek submukózy a svalových vláken.

Vliv diabetu mellitu na hojení kosti u osteointegrovaného dentálního implantátu

Studie se zaměřila na zhodnocení vlivu diabetu mellitu (zkratka DM) a jeho léčby inzulinem na kostní hojení u osteointegrovaného dentálního implantátu u krys. Celkem 80 krysám byl zaveden titanový implantát. Po 60denní periodě hojení byly krysy rozděleny do 4 skupin po 20 zvířatech.

Efekt vysokonapěťové pulzní stimulace u léčby dekubitů potvrzen

Dekubity vznikají na základě dlouhodobého tlaku na tkáň mezi kostním výčnělkem a podkladem. Dochází k okluzi kapilár a ischemii tkáně. Proleženiny jsou častým problém zejména u starších pacientů a pacientů upoutaných na invalidní vozík či lůžko.Všechny novinky