Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Profylaxe antibiotiky zlepšuje hojení ran po operaci varixů

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 1.8.2010

Profylaxe antibiotiky zlepšuje hojení ran po operaci varixů

Rané infekce a zpomalené hojení ran v souvislosti s kontaminací rány patří k nepříjemným pooperačním komplikacím. Autoři následující studie zjišťovali, jaký vliv má preventivní podání antibiotik na hojení rány v případě chirurgie venózních varixů dolních končetin, kde se infekce v ráně objevuje až v 16 procentech případů.

Studie HARVEST

Do klinické zaslepené studie s názvem HARVEST (Hull Antibiotic Prophylaxis in Varicose Vein Surgery Trialists) bylo zahrnuto celkem 443 pacientů/600 nohou. U 219 pacientů bylo před zákrokem jednorázově podáno 1,2 g amoxicilinklavulanátu. Zbytek sledovaných pacientů neobdržel žádnou antibiotickou profylaxi.

Sledování po zákroku

Po operaci byly rány posuzovány pomocí skóre Asepsis Wound ve 3., 5., 7., 9. a 10. dni. Stav pacientů z hlediska studie byl kontrolován po 14 dnech. Ukázalo se, že pacienti, jimž byla před operací podána antibiotika, měli ve 3., 5. a 7. dni nižší skóre Asepsis a také měli toto skóre nižší celkově. Méně často také vyhledali svého praktického lékaře z důvodu problémů s ránou. Rané skóre bylo horší u pacientů s vyšším BMI a u kuřáků.

Celkové výsledky

Především však profylaktické podání dávky antibiotika před chirurgickým zákrokem na varixech dolních končetin statisticky významně zlepšilo hojení rány. K rozvoji rané infekce došlo u 9,9 % pacientů, kterým bylo antibiotikum podáno, ve srovnání s 18,2 % pacientů nekrytých antibiotikem (odds ratio 2,2, 95% konfidenční interval 1,3 až 3,6).

Co z toho plyne?

Nejen precizní péče o operační ránu a bezchybná chirurgická technika zřejmě vedou k co nejideálnějšímu hojení rány po operaci venózních varixů. Přínos mají, dle výsledků této studie, i preventivně podaná antibiotika. Podle autorů studie má profylaktické podání antibiotik význam zejména u obézních pacientů a kuřáků, kde je obecně vyšší riziko rané infekce.

(zak)

Zdroj: Br J Surg. 2010; 97 (1): 29–36

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výhody hydrofilního polymerního gelu při ošetřování dermoepidermálního štěpu

Autoři ve svém sdělení prezentují účinnost nového hydrofilního polymerního gelu, schopného vázat volné kyslíkové radikály. Jedná se o preparát HemaGel (v USA známý pod obchodním názvem Wound-Be-Gone), který v daném případě autoři s úspěchem využili při ošetřování dermoepidermálního štěpu (STSG – split thickness skin graft).

Účinky medu na nehojící se rány

Antimikrobiální účinky medu jsou pravděpodobně dány nejen vysokým obsahem cukru a malou vlhkostí, ale podílí se na nich i kyselina glukonová a peroxid vodíku. Jako topicky působící látka má med schopnost čistit ránu, působit jako bariéra proti infekci a zároveň odstraňovat nekrotické zbytky.

Holistický přístup v léčbě chronických ran

Holistická péče o pacienta, která se nesoustředí pouze na symptomy, ale komplexně na celého člověka, se dostává do popředí zájmu zdravotníků již několik let. V posledních letech v této souvislosti vzrůstá i povědomí o míře bolesti u pacientů s chronickými, nehojícími se ranami. Pochopitelně nejvíce zájmu u těchto pacientů se soustřeďuje na výměnu krycího materiálu.Všechny novinky