Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Efekt Hyperica perforata na hojení ran po císařském řezu

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 4.12.2011

Efekt Hyperica perforata na hojení ran po císařském řezu

S cílem posoudit účinek Hyperica perforata (třezalky tečkované) na hojení rány po císařském řezu a tvorbu hypertrofických jizev byla v nemocnici v Samen-Ol-Aemmeh v Mashhadu v Íránu provedena randomizovaná dvojitě zaslepená studie.

Studie se zúčastnilo celkem 144 žen, které rodily císařským řezem. Ženy byly rozděleny do tří skupin. První skupina užívala topicky aplikovanou mast s obsahem Hyperica perforata, druhá skupina mast s obsahem placeba a třetí, kontrolní skupina žen neužívala žádnou topickou léčbu rány. První a druhá skupina užívala mast 3× denně po dobu 16 dnů. Hojení rány bylo zhodnoceno 10. den po provedeném císařském řezu použitím REEDA škály (škála hodnotící redness – začervenání, ecchymosis – ekchymózy, edema – otok, discharge – sekret z rány a approximation – přiblížení okrajů rány). Čtyřicátý den po operačním zákroku byl posuzován stupeň jizvení pomocí Vancouverské škály, hodnotící pigmentaci, výšku, poddajnost a prokrvenost jizvy. Ženy také zodpověděly otázky týkající se bolesti (pomocí vizuální analogové škály) a pocitů svědění jizvy. Průměrný věk žen ve studii byl 23,50 ± 4,03 a průměrná parita byla 1,23 ± 0,48.

Byly zaznamenány signifikantní rozdíly v hojení rány 10. den (p < 0,005) a tvorbě jizvy 40. den po zákroku (p < 0,0001) mezi skupinou užívající mast s obsahem Hyperica perforata a skupinou užívající placebo a kontrolní skupinou. Skupina užívající placebo nevykazovala v hojení rány a tvorbě jizvy žádný rozdíl oproti kontrolní skupině. Skupina užívající mast s obsahem Hyperica perforata zaznamenala 40. den po operaci signifikantně nižší bolestivost a svědění v ráně ve srovnání se skupinou užívající placebo a skupinou bez léčby.

Závěrem lze tedy říci, že na základě této studie se topická aplikace Hyperica perforata jeví jako bezpečná a hojení usnadňující léčba, která zároveň minimalizuje formaci jizvy, bolesti v jizvě i svědění.

(skl)

Zdroj: Samadi S., Khadivzadeh T., Emami A., Moosavi N. S., Tafaghodi M., Behnam H. R.: The effect of Hypericum perforatum on the wound healing and scar of cesarean. J Altern Complement Med. 2010; 16 (1): 113–117.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv hyperglykemie na hojení operační rány

Infekce operační rány je dobře známou příčinou morbidity. Představuje třetí nejčastější formu nozokomiální infekce. Pro tuto chirurgickou komplikaci může být nezávislým prediktivním faktorem pooperační hyperglykemie. Lékaři z Albany Medical College vycházeli ze zkušeností s pacienty trpícími onemocněním diabetes mellitus, kteří jsou více náchylní k infekcím.

Břišní jizvy a hojení rány po abdominoplastice

Břišní jizvy mohou vést ke zhoršení hojení rány po abdominoplastice. Danou problematikou se blíže zabývala retrospektivní studie provedená lékaři z The Johns Hopkins Medical Intitutions v USA.

Subkutánní drén a vertikální incize při sectio caesarea u obézních žen

Vyvarování se užití subkutánních drénů a vertikální incize při císařském řezu u extrémně obézních žen může redukovat komplikace spojené s hojením rány. Lékaři z Univerzity v Severní Karolíně v retrospektivní studii zjistili, že u jedné ze tří obézních žen se mezi lety 2005 a 2009 vyskytly komplikace s hojením rány po provedeném císařském řezu.Všechny novinky