Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hepatitida C: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Prevalence Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u pacientů v evropském regionu

Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C

Vydáno: 10.5.2016

Prevalence Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u pacientů v evropském regionu

Nová studie prokazuje překvapivě nízký výskyt Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u evropských pacientů v porovnání s dříve publikovanými daty získanými od pacientů ze Severní Ameriky, u kterých byla zjištěna vysoká Q80K prevalence.

NS3 polymorfismus virové Q80K je nejčastěji nalézán u pacientů s infekcí virem hepatitidy C (HCV) genotypu (G) 1a a je spojený se sníženou odpovědí na léčbu simeprevirem s pegylovaným interferonem (P) a ribavirinem (R). Prevalence Q80K mezi pacienty s HCV G1 se může regionálně lišit. Prevalence Q80K v severoamerické G1 populaci dosahovala v recentní studii 34 %. Autoři provedli post hoc metaanalýzu prevalence polymorfismu Q80K u pacientů infikovaných HCV G1, kteří jsou zařazeni ve studiích fáze II/III se simeprevirem a telaprevirem. Vstupní sekvence HCV proteázy NS4/4A byly analyzovány populačním sekvenováním s cílem určení prevalence Q80K.

Výsledky analýzy

Z celkových 3 349 analyzovaných pacientů z 25 evropských zemí bylo 35,8 %, 63,8 % a 0,3 % pacientů infikováno HCV subtypy G1a, G1b a jiným/neznámým subtypem. Ve vstupních vzorcích byl Q80K zjištěn u 7,5 % ze všech pacientů s HCV G1. Při analýze dle subtypu bylo zjištěno, že z pacientů s G1a, G1b a jiným/neznámým HCV G1 genotypem byl polymorfismus Q80K detekován u 19,8 %, 0,5 % a 18,2 %. Mezi evropskými zeměmi s dostupnými výsledky sekvenace u 20 pacientů s HCV subtypu G1a a/nebo 40 pacientů s HCV G1 všech subtypů se míra prevalence Q80K u G1 pohybovala od 0 % v Bulharsku po 18,2 % ve Velké Británii. Prevalence Q80K se také lišila mezi zeměmi evropského regionu u pacientů s HCV subtypem G1a, byla vyšší oproti širší populaci HCV G1. V zemích s dostupnými výsledky sekvenací alespoň u 20 pacientů s G1a byl rozsah prevalence Q80K od 4,8 % v Norsku po 75,0 % v Polsku.   

Závěr

V kontrastu s předchozími studiemi, které zahrnovaly velké množství pacientů ze Severní Ameriky, byl u pacientů z evropského regionu zjištěn nízký výskyt polymorfismu Q80K (7,5 %), což je částečně dáno vyšším zastoupením genotypu G1b (63,8 %) a částečně nižší prevalencí Q80K u genotypového subtypu G1a u evropských pacientů. Zastoupení G1a/G1b i prevalence Q80K u G1a se však v jednotlivých evropských zemích liší.

(thom)

Zdroj: Sarrazin C., Lathouwers E., Peeters M. et al. Prevalence of the hepatitis C virus NS3 polymorphism Q80K in genotype 1 patients in the European region. Antiviral Res 2015 Apr; 116: 10−16; doi: 10.1016/j.antiviral.2015.01.003.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacient s rizikem VHC v ordinaci praktického lékaře

Včasná diagnostika a léčba virové hepatitidy typu C (VHC) má zásadní význam. VHC může být (na rozdíl např. od hepatitidy B nebo infekce HIV) vyléčena. Klíčovou úlohu zde má prakticky lékař, který by měl na možnost onemocnění myslet a vyšetřit protilátky u osob s rizikovými faktory.

Jaký průběh onemocnění můžeme očekávat u pacientů infikovaných virem hepatitidy C?

Virová hepatitida typu C (VHC) je závažné zánětlivé onemocnění jater. Hrozbou onemocnění je riziko přechodu do chronického stadia s možným rozvojem jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Choroba ve většině případů nebývá v akutní fázi rozpoznána, a tak prvním objektivním příznakem může být až cirhóza.

Možnosti diagnostiky pacientů s hepatitidou C a jejich léčba

Diagnostické a především léčebné možnosti u hepatitidy C zaznamenaly v posledních letech nebývalý rozkvět. Byly registrovány nové preparáty a došlo ke změně doporučených léčebných kombinací, což se pozitivně odráží i ve zlepšení terapeutických výsledků.Všechny novinky