Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Význam missense mutací pro tvorbu inhibitoru proti faktoru VIII

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 8.3.2013

Význam missense mutací pro tvorbu inhibitoru proti faktoru VIII

Mutace v genu pro faktor VIII (FVIII) jsou poměrně dobře zmapované. U některých, především rozsahem významnějších mutací, byla prokázána souvislost s rozvojem inhibitoru. Missense mutace je změna, při které dochází k záměně nukleotidu a která způsobí, že ve vznikajícím proteinu je jedna aminokyselina v řetězci nahrazena aminokyselinou jinou, což může mít za následek špatnou funkci proteinu. Němečtí autoři z Bonnu se zaměřili na tento typ mutací a především na jejich vztah k rozvoji inhibitoru.

Celkem identifikovali 1 135 pacientů s hemofilií A, za níž stála missense mutace v genu pro FVIII. Ve 46 % šlo o pacienty s mírnou formou hemofilie, ve 22 % se středně těžkou a v 16 % s těžkou formou nemoci. 11 % pacientů zařadili do tzv. smíšeného fenotypu. Celkem vědci popsali 374 různých missense mutací, z nichž 195 nebylo dosud zmíněno v databázi HASTeRS. Missense mutace byly poměrně jasně méně zastoupeny v B-doméně FVIII, naopak byly pravidelně zastoupeny v průběhu celé cDNA sekvence FVIII. Pouze u 5 % pacientů (25 ze 720), u kterých byla nalezena missense mutace a byla známa historie inhibitoru, byla dokumentována spojitost s tvorbou inhibitoru. Prevalence inhibitoru byla 4× vyšší u jedinců s těžkou hemofilií než u těch se středně těžkou či lehkou formou nemoci. Mutace spojené s tvorbou inhibitoru byly zastoupeny zejména v oblastech C1/C2 domén genu. Dále bylo dle autorů riziko tvorby inhibitoru spojené s missense mutací významnější, pokud výsledná aminokyselina patřila k jiné fyzikálně-chemické třídě než ta originální (p = 0,039).

Závěrem je třeba zdůraznit, že ačkoliv jsou missense mutace spojeny celkově s nižším rizikem tvorby inhibitoru v porovnání s jinými typy mutací v genu pro FVIII, šlo při této studii dokumentovat, že různé missense mutace korelují se specifickými riziky pro tvorbu inhibitoru. Některé z těchto mutací tedy mohou pomoci ve výběru léčby daného pacienta, která má vést k prevenci tvorby inhibitoru proti FVIII.

(eza)

Zdroj: Schwaab R. et al. Significance of F8 missense mutations with respect to inhibitor formation. Thromb Haemost 2013 Jan 10; 109 (3); doi: 10.1160/TH12-07-0521

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak zlepšit dodržování léčebného režimu u pacientů s hemofilií?

Klíčovým faktorem pro úspěšnou kontrolu krvácení u těžké hemofilie je dlouhodobá adherence (spolupráce, dodržování domluveného režimu) při podávání profylaktické substituce.

Operační výkony s FEIBA – výsledky studie SURF

Chirurgické výkony u pacientů s hemofilií a inhibitorem jsou vždy provázené vysokým rizikem krvácení. Cílem je tedy zajištění efektivního srážení krve.

Kontinuální infuze se nezdá být rizikovým faktorem pro rozvoj inhibitoru

Vývoj inhibitoru proti von Willebrandovu faktoru, faktoru VIII či IX je jednou z nejvýznamnějších komplikací léčby pacientů s von Willebrandovou chorobou (vWD), hemofilií A a hemofilií B.Všechny novinky