Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Využití muskuloskeletálního ultrazvuku při bolestech u dospělých hemofilických pacientů

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 8.4.2014

Využití muskuloskeletálního ultrazvuku při bolestech u dospělých hemofilických pacientů

Většinou se předpokládá, že příčinou bolestí kloubů a svalů u hemofilie je krvácení, i když objektivních informací, které by etiologii těchto bolestí u hemofiliků dokládaly, je jen velmi málo. Podání koagulačního faktoru přitom často nevede k úlevě. Autoři studie publikované před časem v časopise Haemophilia proto navrhují ke stanovení etiologie bolesti kloubů a svalů využívat muskuloskeletální ultrazvuk (musculoskeletal ultrasound – MSKUS), který spolehlivě odliší krvácení od dalších příčin bolesti.

V rámci studie byl k vyšetření kloubů a svalů u dospělých hemofiliků při bolestech použit rychlý MSKUS s využitím 2D a dopplerovského zobrazení. Celkem bylo zhodnoceno 40 epizod bolesti u 30 hemofiliků. U 33 epizod pacienti uváděli jako důvod bolesti ‚krvácení‘, u 5 ‚artritidu‘ a 2 pacienti o bolesti žádnou informaci nepodali. Ze 33 epizod uváděných jako ‚krvácení‘ bylo sonograficky krvácení potvrzeno pouze u 12 případů, u ostatních byl důvod bolesti jiný. Naopak u 3 z 5 epizod uváděných jako ‚artritida‘ se jednalo o krvácení. Stejně jako subjektivní hodnocení pacientů bylo i hodnocení lékařem velmi často chybné (18/40). Otok a zvýšená teplota byly přítomny u přibližně poloviny případů potvrzených krvácení i bolestí z jiných příčin, tyto příznaky jsou tedy k odlišení příčin bolesti klinicky nepoužitelné. Na základě objektivního ultrazvukového nálezu se léčebný přístup změnil u více než 70 % epizod, což vedlo k více než 60% zlepšení symptomů.

Mezi subjektivním hodnocením etiologie bolesti pacientem či lékařem a objektivním určením příčiny pomocí MSKUS jsou zásadní rozdíly. Současná praxe podávání koagulačních faktorů či jiné terapie pouze na základě odhadu etiologie bolesti se zdá překonaná. Používání zobrazovacích metod při rozhodování o léčbě by mělo být zahrnuto do algoritmů moderní péče o hemofilické pacienty.

(epa)

Zdroj: Ceponis A., Wong-Sefidan I., Glass C. S., von Drygalski A. Rapid musculoskeletal ultrasound for painful episodes in adult haemophilia patients. Haemophilia. 2013 Sep; 19 (5): 790–8; doi: 10.1111/hae.12175. Epub 2013 May 15.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Populační farmakokinetický model pro dávkování rekombinantního faktoru IX

Z četných publikací týkajících se hemofilie A je známý princip nastavení dávkování faktoru VIII dle farmakokinetických parametrů. Využívá se omezeného odběru krve a bayesiánské farmakokinetické analýzy. Nově publikovaná studie byla zaměřena na použití obdobných metod k vytvoření farmakokinetického modelu pro dávkování rekombinantního faktoru IX (rFIX) u hemofilie B.

Možný vliv leidenské mutace či mutace genu pro protrombin na rozvoj inhibitoru u hemofilie A

Němečtí vědci se zabývali možným vlivem mutací v genech faktoru V (FV) a faktoru II (FII) na rozvoj inhibitoru u pacientů s těžkou či středně těžkou formou hemofilie A (HA). Výsledky studie naznačují, že i přítomnost mutací v genech pro jiné koagulační faktory může mít na rozvoj inhibitoru ve vysokém titru vliv.

Pokroky v léčbě vrozených krvácivých onemocnění

Souhrnný článek doktora Escobara z Houstonu publikovaný v časopise Haemophilia shrnuje současné terapeutické přístupy v léčbě vrozených krvácivých onemocnění. Ve svém přehledovém článku demonstruje, jakých pokroků bylo dosaženo ve vývoji nových produktů a shrnuje výsledky aktuálních klíčových klinických studií v tomto oboru.Všechny novinky