Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Vliv svalové síly a svalové architektury plantárních flexorů na chůzi u hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 3.11.2014

Vliv svalové síly a svalové architektury plantárních flexorů na chůzi u hemofiliků

Při porovnání chlapců s těžkou formou hemofilie a chlapců zdravých se ukazuje, že chlapci s hemofilií trpí narušeným držením těla, poruchou stereotypů chůze, svalovou slabostí a atrofií.

Doktor Stephensen ve své práci publikované v roce 2013 v časopise Haemophilia studoval vliv velikosti a struktury laterálního gastroknemického svalu na biomechaniku stereotypů chůze u chlapců s hemofilií. Zároveň je srovnával se zdravými kontrolními chlapci.

Do studie bylo zařazeno 19 zdravých chlapců ve věku 7–12 let a dále 19 věkově srovnatelných hemofiliků, kteří měli ve své anamnéze krvácení do kotníků. Hodnocena byla řada biomechanických funkcí. Navzájem byly porovnávány zejména funkce související s chůzí, síla a architektura svalů.

Práce ukázala, že chůze hemofiliků byla charakterizovaná signifikantně větším úhlem při dorzální flexi v kotníku. Plantární flexory byly u hemofiliků signifikantně slabší a menší. U normálně se vyvíjejících kontrolních pacientů se nepotvrdilo spojení mezi svalovou architekturou, sílou a stereotypem chůze.

Tato studie, využívající biomechaniku, ukázala, že u hemofiliků s anamnézou krvácení do kotníků jsou změny stereotypů chůze v úzkém spojení s deficitem svalové síly zejména plantárních flexorů.

(eza)

Zdroj: Stephensen D., Drechsler W. I., Scott O. M. Influence of ankle plantar flexor muscle architecture and strength on gait in boys with haemophilia in comparison to typically developing children. Haemophilia 2014, 20: 413–420; doi: 10.1111/hae.12317

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genová terapie a hemofilie – jsme u cíle?

Již od úspěchu v izolaci a charakteristice genů pro koagulační faktory VIII (FVIII) a IX (FIX) před 30 lety se zraky vědců, lékařů i pacientů s hemofilií A či B upínají k možnosti genové terapie. V přelomové práci Nathwaniho a kolektivu publikované v roce 2011 v časopise New England Journal of Medicine bylo ukázáno, že lze dosáhnout úspěšného transferu adeno-asociovaného virového vektoru (AAV) exprimujícího gen pro FIX, který vede ke konverzi těžké hemofilie B na středně těžkou či mírnou.

Farmakokinetické vlastnosti produktů FIX a jejich vliv na klinickou praxi

Farmakokinetické vlastnosti faktoru IX získaného z plazmy či rekombinantní cestou se liší. Diskuze o těchto rozdílech a jejich vlivu na klinickou praxi se vedou od začátku užívání rekombinantních produktů. Sven Björkman ze švédského Lundu srovnává ve své práci oba typy produktů FIX z pohledu farmakokinetiky.

Vrozený deficit FXIII – bez léčby je riziko závažného krvácení vysoké

Vrozený deficit faktoru XIII (FXIII) je závažným krvácivým onemocněním, které představuje celoživotní zátěž – tendenci ke zvýšenému krvácení, porušené hojení ran či opakované potraty. Článek publikovaný recentně v časopise Haemophilia shrnuje dosud publikovanou literaturu týkající se nejenom komplikací této krvácivé poruchy, ale i péče o postižené jedince.Všechny novinky