Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Vizualizace koagulačních mechanismů napomohla k lepšímu pochopení poruch krevní srážlivosti

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 24.11.2013

Vizualizace koagulačních mechanismů napomohla k lepšímu pochopení poruch krevní srážlivosti

Nové poznatky blíže odhalující hemokoagulační mechanismy, jejichž znalost lze využít v terapii krvácivých poruch, přinesla studie ruských autorů publikovaná v časopise Biophysical Journal.

Schopnost krevního srážení zabraňuje masivním krevním ztrátám v případě, že v organismu dojde k narušení cévní stěny. Funkční hemokoagulace je iniciována aktivací koagulačních faktorů následkem poranění a vyústí ve zformování fibrinové zátky. Deficience srážecího faktoru XI v případě hemofilie C byla po dlouhou dobu záhadnou příčinou nekontrolovatelného krvácení u takto nemocných, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o jedinou komponentu celého koagulačního komplexu. Vysvětlení nabídly výsledky nedávné ruské studie.

K lepšímu pochopení krevní srážlivosti byla vyvinuta zobrazovací metoda umožňující vizualizaci šíření fibrinové zátky za pomocí monitorování trombinové aktivity. Po naplnění experimentální komůrky krví a spuštění procesu krevního srážení dospěl autor studie Fazoil Ataullakhanov spolu se svým týmem k odhalení doposud neznámých skutečností. Trombin se z místa aktivace propaguje krví v jakýchsi vlnách, a to až do vzdálených lokalit, obdobně jako je tomu v případě elektrických impulzů šířících se v nervovém systému. V případě pacientů s hemofilií C k tvorbě těchto vln nedochází. Počítačové simulace dále odhalily, že faktor XI je kruciální k šíření vlnění do větší vzdálenosti od místa aktivace, čili nezbytný v procesu zástavy krvácení v případě velkých ran.

Výsledky studie napovídají, proč se u nemocných s hemofilií C vyskytují závažné krvácivé komplikace v případě velkých poranění či chirurgických zákroků a u malých ran probíhá zástava krvácení bez větších potíží.

Zdroj: Press C. Uncovering Reasons For Severe Bleeding In Hemophilia. Medical News Today, November 2012. Retrieved from www.medicalnewstoday.com.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Incidence inhibitorů u různých typů koncentrátu FVIII – systematická metaanalýza u PUPS

Dnešní péče o pacienty s hemofilií je v řadě zemí na velmi vysoké úrovni. Do popředí se dostávají komplikace této léčby, a to zejména vývoj inhibitoru, jehož přítomnost nejen činí infuzi koncentrátů neefektivní, ale také významně zvyšuje riziko krvácení a navyšuje morbiditu a mortalitu.

DDAVP u mírné hemofilie A – bezpečný a efektivní

Desmopresin (DDAVP) je vnímán jako lék volby u řady pacientů s mírnou formou hemofilie A. V jeho indikaci a užití nicméně stále zůstává řada ne zcela jednoznačných aspektů, které zahrnují například míru odpovědi a molekulární determinanty klinického účinku.

Hemofilická synovitida lokte – možnosti řešení

Loketní kloub je jednou z nejčastějších lokalizací krvácení u pacientů s hemofilií. Opakované krvácení vede ke komplikacím zahrnujícím i postižení synovie a její hypertrofii.Všechny novinky