Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 20.12.2015

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika. Podaří-li se díky efektivní a moderní terapii zabránit poškození pohybového aparátu dítěte, má šanci na normální život i v dospělosti.

Použití profylaxe (preventivního podávání koncentrátů chybějících faktorů krevního srážení) významně zmírní rozsah postižení pohybového aparátu a v ideálním případě zabrání jeho rozvoji. Ideální je tzv. profylaxe „primární“, která začíná kolem prvního roku věku dítěte, často před prvními významnými projevy krvácení.

Prevence a zvládnutí inhibitoru

Pokud se u dětského hemofilika zvolí léčba, která významně sníží riziko vzniku inhibitoru, odrazí se to pozitivně nejen na pacientově kvalitě života, ale i v ekonomických aspektech léčby. Profylaxe je schopna snížit o 60 % riziko vzniku inhibitoru (protilátky, kterou tělo vytváří proti léčebně podávanému faktoru srážení a jež tento faktor neutralizuje), tedy nejobávanější a nejnákladnější komplikace hemofilické léčby.

Pro děti, u nichž se inhibitor vyskytne (v ČR cca 26 % dětí s těžkou hemofilií A), je pak určena tzv. imunotoleranční léčba. Ta v 80 % případů dokáže inhibitor eliminovat. I zde však platí, že prevence je vždy účinnější a levnější než léčba následků. Díky tomuto přístupu dnes populace českých dětí patří k těm s nejnižším výskytem inhibitorů v Evropě.

Ekonomické aspekty léčby

Kromě široké dostupnosti profylaxe pro děti s těžkou formou hemofilie v ČR (88,9 %) se stále častěji setkáváme s její personalizací podle farmakokinetických (PK) parametrů stanovených u jednotlivých pacientů. Znalost těchto hodnot umožňuje optimalizovat jak dávku podávaného faktoru, tak i časový interval mezi infuzemi. V praxi to znamená, že u některých pacientů se dávky a intervaly profylaktické léčby sníží, u jiných zvýší. Primárně tedy farmakokinetika není cestou k úspoře finančních prostředků, ale k jejich lepšímu využití a dosažení maximální efektivity se stejnými náklady na léčbu.

Léčba šitá na míru

Farmakokinetický profil se sestavuje na základě série laboratorních testů. Podle doporučených postupů se u dospělého provádí 11–12 odběrů krve v rozmezí 48–72 hodin, u dětí se obvykle jedná o 5 nebo 6 odběrů. Výsledkem je farmakokinetická křivka.

V současné době mají hematologové v Česku přístup k novému prostředku, který dokáže stanovit PK profil pacienta jen na základě dvou odběrů. Je to možné pomocí modelu založeného na populační farmakokinetice s použitím tzv. bayesovské statistiky, který parametry pro konkrétního pacienta vypočítá i s minimem odběrů krve.

Díky znalosti farmakokinetické křivky poskytne lékař pacientovi srozumitelnou informaci, za jak dlouho poklesne koncentrace faktoru v jeho těle na kritické hodnoty a co to znamená pro jeho běžný, každodenní život a aktivity. Pacient tak získává lepší kontrolu nad svojí léčbou i nemocí. Výsledkem je terapie „šitá na míru“ individuálně pro jednotlivé pacienty s hemofilií.

Péče o dětské hemofiliky v ČR

Česká republika patří v současné době díky sofistikovanému systému péče o osoby s hemofilií (systém hemofilických center, multidisciplinární týmy odborníků, zapojení pacientských organizací, úhrada léčby ze systému zdravotního pojištění) k zemím, v nichž dítě s hemofilií od zdravého často ani nerozeznáte. Bez komplexního přístupu a spolupráce lékařů, pacientů, plátců i poskytovatelů zdravotní péče by tomu tak ovšem být nemohlo. Doba, kdy hemofilie byla onemocněním, které upoutávalo již v první či druhé dekádě života na invalidní vozík, přitom není tak daleko v minulosti.

(ask)

Zdroj: Blatný J. Jaký je medicínský a ekonomický pohled na optimalizaci léčby dětských hemofiliků? Focus agency, tisková zpráva ze dne 7. 10. 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Moderní přístupy k léčbě hemofilie v současném českém zdravotnictví a jejich vliv na kvalitu života

Hemofilie je dědičné onemocnění, jehož podstatou je deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo koagulačního faktoru IX (hemofilie B). Typické je krvácení, jehož závažnost je závislá právě na hladině faktoru VIII nebo IX.

Profylaktická léčba hemofilie

Odborníci volají po zavedení preventivní léčby hemofilie, která bude šitá na míru jednotlivým pacientům. Terapie se aplikuje preventivně s cílem zamezit krvácením. Pacientům zvyšuje kvalitu života a pojišťovnám pomáhá optimalizovat náklady.

Farmakodynamika nového produktu s prodlouženým účinkem – PEGylovaného rFVIII

Cílem profylaktické léčby u pacientů s hemofilií je prevence krvácení, zejména kloubního. Nevýhodou této léčby je vysoká frekvence aplikací koncentrátu deficitního faktoru – obvykle 2–3× týdně. Obrovským pokrokem by tedy byly preparáty s prodlouženou dobou účinku, které by bylo možné aplikovat méně často.Všechny novinky