Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Turoctocog alfa – nový rekombinantní faktor VIII – je efektivní a bezpečný

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 20.2.2014

Turoctocog alfa – nový rekombinantní faktor VIII – je efektivní a bezpečný

Rekombinantní faktory VIII (rFVIII) jsou bezpečnou a efektivní léčebnou možností pro profylaxi i kontrolu krvácivých epizod u hemofiliků A. Nedávno byly publikovány výsledky mezinárodní otevřené nekontrolované klinické studie, která byla zaměřena na bezpečnost a účinnost nového rFVIII nazvaného turoctocog alfa.

Primárním cílem této studie bylo vyhodnocení bezpečnostního profilu u dospělých mužů a mladých chlapců. Celkem bylo do studie zahrnuto 150 pacientů (24 adolescentů a 126 dospělých mužů). Všichni jedinci trpěli těžkou formou hemofilie A (tedy s aktivitou FVIII ≤ 1 %), všichni byli již dříve léčeni jinými substitučními přípravky a počet expozičních dnů (ED) byl vyšší než 150. Žádný z pacientů neměl při vstupu do studie v anamnéze pozitivitu testu na přítomnost inhibitoru. Celkem  studii dokončilo 146 subjektů (97 %).

Všem mužům byl podáván turoctocog alfa po dobu průměrně 6 měsíců a průměrný počet ED ve studii byl 85. U žádného ze subjektů se v průběhu studie neobjevil inhibitor. Celkově bylo zaznamenáno 225 nežádoucích příhod u 100 pacientů, z nichž nejčastější byly bolesti hlavy či nazofaryngitidy. Celkem bylo zaznamenáno 499 krvácivých epizod a většina z nich byla kontrolována podáním 1 či 2 infuzí substituce turoctocogu alfa. Účinnost infuzí při krvácivých epizodách byla hodnocena pacienty a v 81 % byla velmi dobrá či dobrá. 

Výsledky této velké klinické studie ukazují na bezpečný a účinný profil nového produktu FVIII, připraveného rekombinantní metodou, který může být použit jak pro pravidelnou profylaktickou terapii, tak pro kontrolu krvácení u hemofiliků A.

(eza)

Zdroj: Lentz S. R. et al. Results from a large multinational clinical trial (guardian™1) using prophylactic treatment with turoctocog alfa in adolescent and adult patients with severe haemophilia A: safety and efficacy. Haemophilia 2013 Sep; 19 (5): 691–7

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Profylaktická terapie s rekombinantní FIX BAX326 vede ke zlepšení kvality života

Jaký je vliv hemofilie B (HB) na kvalitu života (HRQoL – kvalita života spojená se zdravím)? Výsledky studie hodnotící právě zátěž, kterou s sebou přináší HB ve smyslu ovlivnění denních aktivit a jež lze sledovat pod souhrnným termínem HRQoL, byly publikovány koncem minulého roku v časopise Haemophilia.

Nadváha a obezita zhoršují léčbu v domácím prostředí a sebeaplikaci u hemofiliků

Nadváha a obezita mohou vést k obtížnějšímu zavedení jehly do cévy. To může mít potenciální vliv na aplikaci infuze sobě samotnému (self-infusion) a na podávání infuzí v domácím prostředí (home infusion). Skupina autorů z Hemophilia Treatment Center Network Investigators se pokusila popsat, zda a jak je zvýšená váha (tedy váha převyšující horní hranici normálního rozmezí body mass indexu, BMI) spojená s poklesem možností SI a HI substitučních koncentrátů u mužů s hemofilií.

Dlouhotrvající produkty pro terapii hemofilie A

Velmi aktuálním tématem ve vývoji dalších produktů pro substituci u hemofiliků je příprava takových koncentrátů, které budou mít delší poločas a budou podávány méně často. To pak povede ke změně nynějších zavedených terapeutických režimů, zejména profylaxe.Všechny novinky