Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Starší populace hemofiliků – je nutná specifická péče?

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 23.6.2014

Starší populace hemofiliků – je nutná specifická péče?

Významný pokrok, kterého bylo v rozvinutých zemích dosaženo v péči o muže s hemofilií, vedl k prodloužení mediánu očekávané délky života u těchto jedinců. Následkem toho je narůstající velikost populace starších mužů s vrozenou hemofilií A a B. Dle nedávno provedeného průzkumu v centrech pro léčbu hemofiliků v USA představují muži starší 65 let v pravidelné péči center 2 % pacientů, muži starší 45 let až 15 % pacientů.

Lze konstatovat, že řada komplikací spojených s hemofilií se objevuje se zvýšenou pravděpodobností s narůstajícím věkem. Jedná se zejména o kloubní problémy a zvýšené riziko intrakraniálního krvácení. V souvislosti s infekcí virem hepatitidy C, popřípadě v kombinaci s HIV, narůstá ve starší populaci počet mužů se závažným postižením jaterních funkcí (konečné stadium) či s hepatocelulárním karcinomem. V souvislosti s věkem se také přidávají onemocnění typická pro starší věk vyskytující se v běžné populaci, zejména kardiovaskulární komplikace či nádorová onemocnění.

Zkušeností center, která mají ve své péči starší hemofiliky, je fakt, že vedle komplexní hematologické terapie pacientů (vedle substituční terapie deficitního faktoru se v některých případech přidává antitrombotická medikace) je velmi často potřebná komplexní mezioborová péče a velmi úzká spolupráce s laboratoří.

I když se zastoupení starších mužů ve skupině hemofiliků pozvolna zvětšuje, stále je počet pacientů poměrně malý k tomu, aby bylo možno na základě klinických dat a zkušeností vytvořit doporučení pro nejčastější situace, které je potřeba u starších hemofiliků řešit.

Vzniká proto urgentní potřeba vytvoření registrů, databází a kooperativních skupin, které by pomohly vytvořit doporučení založená na důkazech. Tato doporučení by pak jistě usnadnila péči, často komplikovanou, o tuto skupinu mužů s vrozeným krvácivým onemocněním. Je neoddiskutovatelné, že proporce starších jedinců bude v této skupině pacientů do budoucna narůstat.

(eza)

Zdroj: Philipp C., et al. The Aging Patient with Hemophilia: Complications, Comorbidities, and Management Issues. ASH Education BookDecember 4, 2010 vol. 2010 no. 1191–196; doi: 10.1182/asheducation-2010.1.191

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ortopedické výkony u vzácných krvácivých onemocnění

Vzácná krvácivá onemocnění jsou charakterizovaná nízkou incidencí v populaci a bohužel často také daleko nižší zkušeností s vedením léčby u takovýchto pacientů a chyběním doporučení, která mohou pomoci v rozhodnutí a způsobu kontroly krvácení při operačních výkonech.

Fyzioterapie u chronické hemofilické artropatie kotníků

Hemofilická artropatie kotníků vede k bolestem, poruchám chůze a často k nemohoucnosti a hendikepu. U některých fyzioterapeutických postupů je známo, že jsou efektivní při akutním krvácení. Otázkou zůstává, zda mají obdobný význam také u chronických obtíží? Španělští autoři se pokusili definovat, které z fyzioterapeutických postupů jsou v péči o chronickou hemofilickou artropatii kotníku nejefektivnější.

ESPRIT – randomizovaná studie jednoznačně potvrdila účinnost profylaxe u dětských těžkých hemofiliků A

Jedním z hlavních cílů léčby hemofilie je prevence rozvoje hemofilické artropatie. Italská studie u dětských pacientů s hemofilií A ESPRIT (Evaluation Study on Prophylaxis: a Randomized Italian Trial) byla odstartovaná již v roce 1996, tedy v době, kdy standardem péče o tyto děti bylo podávání léčby epizodicky, jen při krvácení.Všechny novinky