Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Sport nemění u zdravých mužů skóre HJHS

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 8.12.2013

Sport nemění u zdravých mužů skóre HJHS

Haemophilia Joint Health Score (HJHS) je velmi užitečný nástroj k posouzení efektu profylaktického podávání deficitního srážlivého faktoru u pacientů s hemofilií. HJHS se používá k zachycení časných kloubních změn, zejména u dětí ve věku 4–18 let. Jeho používání u dospělých, kterým je dlouhodobě podávána profylaktická terapie, může být ovlivněno řadou faktorů a interpretace malých změn může být obtížnější. Některé z těchto změn mohou být také spojeny se zraněními vzniklými při sportu. Pokud se skóre HJHS použije k posouzení stavu kloubů dospělých zdravých mužů bez hemofilie, kteří aktivně sportují, mohou výsledky pomoci také interpretaci skóre u hemofilických pacientů.

Ve studii pocházející z Utrechtu v Holandsku byla hodnocena HJHS skóre v kohortě mladých zdravých sportovců. Celkem bylo skóre HJHS, ale také MRI zobrazení kotníků a kolen posuzováno u 30 mladých mužů ve věku 18–26 let, kteří sportovali 1–4× týdně. Současně byla dokumentována také všechna zranění. Medián věku těchto mužů byl 24,3 roku (rozmezí 19,0–26,4 roku) a medián frekvence sportovních aktivit byl 3/týden (rozmezí 1–4). Celkem u 6 kloubů bylo zaznamenáno také zranění spojené se sportem (5× koleno a 1× kotník). Medián celkového skóre HJHS byl 0 z možných 124 (rozmezí 0–3), přičemž u 60 % jedinců nebyly zaznamenány vůbec žádné abnormity kloubů, a tedy HJHS skóre. Při vyšetření magnetickou rezonancí byly všechny klouby bez patologie.

Výsledky této studie naznačují, že časté sportování a zranění spojená se sportem nejsou zrcadlena ve změně skóre HJHS. Tato data mohou napomoci lékařům, kteří poskytují péči hemofilikům, při hodnocení jejich životního stylu a v doporučeních týkajících se sportu zejména u pacientů, kteří dostávají pravidelnou profylaktickou substituci.

(eza)

Zdroj: Sluiter D., et al. Haemophilia Joint Health Score in healthy adults playing sports. Haemophilia – publikováno online 24. října 2013; doi: 10.1111/hae.12290

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rekombinantní FVIIa fúzí spojen s albuminem – prodloužený čas účinku potvrzen

Přítomnost inhibitoru neboli neutralizující protilátky je dnes jednou z nejproblematičtějších komplikací léčby hemofilie. Jeho existence významně narušuje či zcela eliminuje efektivitu léčby koagulačními faktory.

Vizualizace koagulačních mechanismů napomohla k lepšímu pochopení poruch krevní srážlivosti

Nové poznatky blíže odhalující hemokoagulační mechanismy, jejichž znalost lze využít v terapii krvácivých poruch, přinesla studie ruských autorů publikovaná v časopise Biophysical Journal.

Incidence inhibitorů u různých typů koncentrátu FVIII – systematická metaanalýza u PUPS

Dnešní péče o pacienty s hemofilií je v řadě zemí na velmi vysoké úrovni. Do popředí se dostávají komplikace této léčby, a to zejména vývoj inhibitoru, jehož přítomnost nejen činí infuzi koncentrátů neefektivní, ale také významně zvyšuje riziko krvácení a navyšuje morbiditu a mortalitu.Všechny novinky