Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Sekundární profylaxe oproti epizodické terapii – vliv na léčbu cílových kloubů

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 11.4.2013

Sekundární profylaxe oproti epizodické terapii – vliv na léčbu cílových kloubů

Pracovní skupina pro hemofilii v USA se zaměřila na sekundární profylaxi. Ve studii, která byla nedávno publikována v British Journal of Haematology, se v prospektivním designu autoři soustředili na srovnání efektu sekundární profylaxe oproti epizodické léčbě na rozsah pohybu (ROM) u cílových kloubů (target joints). Vedle tohoto cíle byl hodnocen i počet kloubních krvácení a eventuální rozvoj nových cílových kloubů. To vše bylo sledováno u pacientů se středně závažnou a závažnou hemofilií.

Studie byla vedena v centrech, která se účastnila projektu Centers for Disease Control and Prevention’s Universal Data Collection v USA. Kritéria pro zařazení byla: věk nad 2 roky, léčba profylaktická či epizodická nepřetržitě po dobu nejméně 2 následujících návštěv po rozvinutí cílového kloubu, libovolné množství cílových kloubů při vstupu do studie a rozvoj nejméně jednoho cílového kloubu již ve studii. Celkem bylo hodnoceno 286 pacientů. 17 % z nich dostávalo sekundární profylaxi a 83 % bylo léčeno epizodicky.

Ti jedinci, kteří dostávali sekundární profylaktickou terapii, byli při rozvoji cílových kloubů mladší než jedinci léčení epizodickou léčbou (p < 0,01). Pokud šlo o ROM v cílových kloubech, nebyl zaznamenán rozdíl mezi oběma skupinami (p = 0,9). Faktory, které byly významně spojené s vyšším podílem krvácení do kloubů, byly epizodická léčba, těžká hemofilie, věk nad 5 let při rozvoji cílového kloubu a dále obezita a negativní stav inhibitoru.

Sekundární profylaktická terapie dle této americké studie významně snížila počet krvácení do kloubů, ale nebyla spojena se signifikantním zlepšením rozsahu pohybu v cílových kloubech či překvapivě se snížením rozvoje nových cílových kloubů.

(eza)

Zdroj: Gupta S. et al. The effect of secondary prophylaxis versus episodic treatment on the range of motion of target joints in patients with haemophilia. Br J Haematol – publikováno online: 2013 Feb 22; doi: 10.1111/bjh.12267

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přítomnost a budoucnost léčby hemofilie B – se zaměřením zejména na rekombinantní faktory

Hemofilie B je druhou nejčastější formou tohoto dědičného krvácivého onemocnění. Základem je chybění funkčního faktoru IX (FIX), což je jedna ze serinových proteáz účastnící se koagulační kaskády.

Pseudoaneuryzma u hemofiliků

Výskyt samotného pseudoaneuryzmatu a krvácení s ním spojeného je u hemofiliků naštěstí vzácnou komplikací.

Studie RODIN – pro rozvoj inhibitoru není rozdíl mezi podáváním rekombinantních produktů či produktů vyrobených z plazmy

Dle řady dříve publikovaných studií existuje oprávněný otazník nad tím, zda podávání faktoru VIII připraveného rekombinantními technologiemi vede ke zvýšené tvorbě inhibitoru.Všechny novinky