Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Riziko trombotických nežádoucích účinků při substituční terapii koncentráty koagulačních faktorů je malé

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 21.5.2012

Riziko trombotických nežádoucích účinků při substituční terapii koncentráty koagulačních faktorů je malé

Pilíř terapie vrozených onemocnění s poruchou koagulace je dodávání chybějícího koagulačního faktoru cestou intravenózní infuze koncentrátu. Nejznámějšími z těchto onemocnění jsou X-vázané hemofilie A – HA (deficit faktoru VIII, FVIII) – a hemofilie B – HB (deficit faktoru IX, FIX). Nicméně nejčastějším z těchto onemocnění je von Willebrandova choroba (VWD), způsobená abnormitami genu pro von Willebrandův faktor na chromozomu 12. Aktuálně je k léčbě těchto nemocí dostupná řada koncentrátů FVIII/FIX vyrobených z plazmy či rekombinantních.

Trombotické nežádoucí účinky (AE) spojené s podáváním koncentrátů srážlivých faktorů jsou vzácné, ale jejich konkrétní míra je neznámá. Skupina velmi renomovaných evropských autorů provedla systematickou revizi publikovaných prospektivních studií z let 1990–2011, které posuzovaly data o bezpečnosti jednotlivých koncentrátů u pacientů s HA, HB a VWD. Cílem bylo určit incidenci a typy trombotických AE.

Celkem 71 studií (45 u HA, 15 u HB a 11 u VWD) zahrnovalo 5 528 pacientů léčených 27 různými typy koncentrátů (20 vyrobených z plazmy a 7 rekombinantních). U těchto studií bylo zaznamenáno celkem 20 trombotických AE (2 u HA, 11 u HB a 7 u VWD). Dvě nežádoucí příhody (obě u pacientů s VWD) představovaly velkou tromboembolickou epizodu a vznikly po prolongované substituci následující operaci. Ostatní trombotické AE byly povrchové trombózy.

Celková prevalence trombotických AE byla 3,6 na 1 000 pacientů (3,6 na 10 000 pacientů v případě závažných AE) a 1,13 na 100 000 infuzí. Vyšší počty se vyskytovaly u pacientů s VWD. Trombotické AE tak představovaly 1,9 % nežádoucích příhod, které nebyly spojeny s inhibitorem. Komplikace spojené s trombózami se vyskytly u 10,8 % pacientů s centrálním žilním katétrem (CŽK) a jejich riziko se zvyšovalo s dobou užívání CŽK.

Data získaná z přehledu prospektivních studií provedených v průběhu posledních 20 let tedy naznačují, že riziko trombotických nežádoucích událostí spojených s aplikací koncentrátů koagulačních faktorů je malé a představuje převážně povrchové tromboflebitidy. Data vypovídají o vysoké bezpečnosti produktů, které jsou v současnosti používané pro substituční terapii.

(eza)

Zdroj: Coppola A. et al.Thrombotic adverse events to coagulation factor concentrates for treatment of patients with haemophilia and von Willebrand disease: a systematic review of prospective studies. Haemophilia, publikováno on-line: 15. února 2012; doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02758.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak velké riziko krvácivých komplikací je spojeno s terapií a prevencí akutního koronárního syndromu u nemocných s mírnou vrozenou krvácivou poruchou?

Zvyšující se průměrná délka života pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními je spojena s onemocněními typicky staršího věku.

Jaká jsou doporučení skupiny expertů k léčbě inhibitoru u pacientů s vrozenou hemofilií?

Léčba pacientů s vrozenou hemofilií představuje celoživotní podávání koncentrátu chybějícího koagulačního faktoru – faktoru VIII u hemofilie A a faktoru IX u hemofilie B.

Intrakraniální pseudotumor u malého chlapce s hemofilií A – kazuistika

Hemofilie A a B jsou vrozenými onemocněními, která jsou charakterizovaná spontánním krvácením. Současný přístup k terapii onemocnění je podávání chybějícího faktoru VIII (FVIII) či faktoru IX (FIX), ať už jako léčba krvácení, či jako profylaxe.Všechny novinky