Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Rekombinantní FVIIa fúzí spojen s albuminem – prodloužený čas účinku potvrzen

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 30.11.2013

Rekombinantní FVIIa fúzí spojen s albuminem – prodloužený čas účinku potvrzen

Přítomnost inhibitoru neboli neutralizující protilátky je dnes jednou z nejproblematičtějších komplikací léčby hemofilie. Jeho existence významně narušuje či zcela eliminuje efektivitu léčby koagulačními faktory. Ke kontrole i prevenci krvácení pak musí být užity látky s „by-pass“ aktivitou – FEIBA či rekombinantní aktivovaný FVII (rFVIIa). Hlavním nedostatkem terapie s rFVIIa je jeho velmi krátký poločas. Proto je v současnosti výzkum v této oblasti zaměřen mimo jiné také na možnost prodloužení doby jeho působení.

V Journal of Thrombosis and Haemostasis byl zcela nedávno publikován článek shrnující dosavadní zkušenost s rFVIIa , který je fúzí spojen s albuminem (rFVIIa-FP). Tento produkt se ve studii u 40 zdravých mužů ukázal být bezpečný.

Do studie bylo zařazeno 40 zdravých mužů ve věku 18–35 let. Tito byli rozděleni do 5 skupin a v každé této skupině byl proveden náhodný výběr – 6 subjektů k podání jedné dávky rFVIIa-FP (140, 300, 500, 750 a 1 000 μg/kg) a 2 k podání placeba. Všem subjektům bylo před zahájením podání rFVIIa-FP/placeba indikováno užívání antikoagulancií, tedy orálních antagonistů vitamínu K, k dosažení INR v rozmezí 2,0–3,0. Antikoagulancia pak byla podávána ještě 6 dnů po injekci rFVIIa.

Zkoumána byla farmakokinetika, tolerance a účinnost rFVIIa-FP. Tolerance byla dobrá při všech podaných dávkách. Nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody. U žádného subjektu nebyl zaznamenán vývoj protilátek. Maximální plazmatická aktivita rFVIIa se zvyšovala v závislosti na dávce. Medián poločasu (t1/2) byl stabilní v rozmezí 6,1–9,7 hodiny. U nejvyšší podané dávky (1 000 μg/kg) byl medián poločasu 8,5 hodiny. Clearance rFVIIa-FP se pohybovala v rozmezí 7,62–12,74 ml/hod./kg.

Dosavadní výsledky sledování účinku nového rekombinantního aktivovaného FVII fúzovaného s albuminem ukazují, že ve srovnání s dostupným rFVIIa má upravená látka sníženou clearance, což vede k zhruba 3–4× delšímu poločasu. Jedná se tedy o slibný směr v dalším využití rFVIIa.

(eza)

Zdroj: Golor G., et al. Safety and Pharmacokinetics of a Recombinant Fusion Protein Linking Coagulation Factor VIIa with Albumin (rVIIa-FP) in Healthy Volunteers. J Thromb Haemost. – publikováno online 20. září 2013; doi: 10.1111/jth.12409.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vizualizace koagulačních mechanismů napomohla k lepšímu pochopení poruch krevní srážlivosti

Nové poznatky blíže odhalující hemokoagulační mechanismy, jejichž znalost lze využít v terapii krvácivých poruch, přinesla studie ruských autorů publikovaná v časopise Biophysical Journal.

Incidence inhibitorů u různých typů koncentrátu FVIII – systematická metaanalýza u PUPS

Dnešní péče o pacienty s hemofilií je v řadě zemí na velmi vysoké úrovni. Do popředí se dostávají komplikace této léčby, a to zejména vývoj inhibitoru, jehož přítomnost nejen činí infuzi koncentrátů neefektivní, ale také významně zvyšuje riziko krvácení a navyšuje morbiditu a mortalitu.

DDAVP u mírné hemofilie A – bezpečný a efektivní

Desmopresin (DDAVP) je vnímán jako lék volby u řady pacientů s mírnou formou hemofilie A. V jeho indikaci a užití nicméně stále zůstává řada ne zcela jednoznačných aspektů, které zahrnují například míru odpovědi a molekulární determinanty klinického účinku.Všechny novinky