Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Protizánětlivá protilátka zmírnila u hemofilických myší poškození kloubů dané krvácením

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 25.4.2013

Protizánětlivá protilátka zmírnila u hemofilických myší poškození kloubů dané krvácením

Laboratorní práce publikovaná v Journal of Thrombosis and Haemostasis přinesla zajímavý pohled na ovlivnění rozvoje artropatie u hemofilie.

Hlavním problémem hemofilie je krvácení do kloubů, které vede k rozvoji hemofilické artropatie. Pokud dochází k jejímu rozvoji, pak ani profylaktické podávání deficitního koagulačního faktoru nevede k plné nápravě již vzniklého poškození. Nicméně vedle podávání kauzální léčby je další možností ovlivnění zánětlivého procesu v kloubu i podávání léčby, která by byla zaměřená na zánětlivé cytokiny.

V této studii byla myším s hemofilií A podávána látka MR16-1, což je krysí IgG protilátka zaměřená přímo proti IL-6 receptoru. Cílem studie bylo hodnotit možnost ochrany kloubu, pokud byla MR16-1 (antiIL-6R) podávána spolu s faktorem VIII (FVIII). U každé myši byla hodnocena 3 opakovaná indukovaná kloubní krvácení. Léčba krvácení byla buď žádná, nebo podáním FVIII či FVIII spolu s antiIL-6R protilátkou (4týdenní injekce). Další možností zásahu při krvácení bylo podání FVIII spolu s nespecifickou kontrolní protilátkou (krysí IgG) anebo jen aplikace antiIL-6R protilátky bez substituce FVIII. Za 6 týdnů od prvního kloubního krvácení byly klouby histopatologicky vyšetřeny a skórována byla míra synovitidy, integrita chrupavky a infiltrace makrofágy.

Ukázalo se, že myši, kterým byla k FVIII při krvácení podávána i protilátka antiIL-6R, rozvinuly nejmenší akutní otok kloubů a v histopatologickém vyšetření měly nejmenší změny v synovii a chrupavce (p < 0,05 u každého hodnoceného parametru). Všechna histopatologická vyšetření kloubů těchto myší byla porovnatelná s nálezem poranění kloubů u hemostaticky normálních myší. Jako hlavní přínos antiIL-6R protilátky autoři hodnotí snížení synoviální hyperplazie, depozice hemosiderinu a infiltrace makrofágy.

V závěru lze říci, že krátký léčebný kurz látkami schopnými specifické inhibice zánětlivých cytokinů by se mohl stát vedle kauzálního podání deficitního koagulačního faktoru užitečným postupem k minimalizaci postižení kloubů u hemofiliků.

(eza)

Zdroj: Narkbunnam N. et al. IL-6 Receptor Antagonist as Adjunctive Therapy with Clotting Factor Replacement to Protect Against Bleeding-Induced Arthropathy in Hemophilia. J Thromb Haemost. – publikováno online 16. února 2013; doi: 10.1111/jth.12176

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv cíleného cvičení ve vodě na svalovou sílu a rozsah pohybů v kloubech u hemofiliků

Hemofilie je charakterizována spontánním krvácením, zejména do kloubů a svalů. Toto má i další efekt a tím je obava ze zranění, která často vede muže s tímto postižením k významnému omezování fyzické aktivity.

Sekundární profylaxe oproti epizodické terapii – vliv na léčbu cílových kloubů

Pracovní skupina pro hemofilii v USA se zaměřila na sekundární profylaxi. Ve studii, která byla nedávno publikována v British Journal of Haematology, se v prospektivním designu autoři soustředili na srovnání efektu sekundární profylaxe oproti epizodické léčbě na rozsah pohybu (ROM) u cílových kloubů (target joints).

Přítomnost a budoucnost léčby hemofilie B – se zaměřením zejména na rekombinantní faktory

Hemofilie B je druhou nejčastější formou tohoto dědičného krvácivého onemocnění. Základem je chybění funkčního faktoru IX (FIX), což je jedna ze serinových proteáz účastnící se koagulační kaskády.Všechny novinky