Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Profylaktická terapie s rekombinantní FIX BAX326 vede ke zlepšení kvality života

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 10.2.2014

Profylaktická terapie s rekombinantní FIX BAX326 vede ke zlepšení kvality života

Jaký je vliv hemofilie B (HB) na kvalitu života (HRQoL – kvalita života spojená se zdravím)? Výsledky studie hodnotící právě zátěž, kterou s sebou přináší HB ve smyslu ovlivnění denních aktivit a jež lze sledovat pod souhrnným termínem HRQoL, byly publikovány koncem minulého roku v časopise Haemophilia.

Studie byla zaměřena na kohortu hemofiliků, kteří dostávali rekombinantní faktor IX (rFIX) BAX326 v profylaktickém či on-demand léčebném režimu. Hodnoceny byly parametry HRQoL, přínos profylaktické terapie a eventuální přínos v HRQoL při dosažení nulové míry ročního krvácení.

Dotazník SF-36, který je velmi dobře etablovaný u hemofiliků, vyplňovali jedinci dostávající léčbu BAX326 v době zahájení studie a poté při definovaných studijních návštěvách. Skóre dotazníku SF-36, který muži vyplnili při vstupu do studie, byla srovnána s výsledky dotazníku, který vyplnili také zástupci běžné populace v USA. Snahou bylo popsat zátěž, kterou s sebou HB přináší.

Analýza pomocí t-testu byla následně prováděna mezi výsledky dotazníku SF-36 získanými při vstupní studijní návštěvě a při následujících definovaných návštěvách. Srovnávány byly také výsledky dotazníků získané od mužů, kteří přešli na profylaktický terapeutický režim, a dále mezi jedinci, kteří v průběhu studie krváceli či vůbec nekrváceli.

Ve srovnání s obecnou populací USA udávali jedinci s HB nižší průměrné skóre ve všech oblastech hodnotících fyzické zdraví a také v některých oblastech mentálních. Výsledky získané v průběhu studie ukázaly, že muži na profylaktické terapii udávali statisticky významně a klinicky jednoznačně zlepšení ve všech oblastech hodnotících fyzické HRQoL. Jedinci, kteří přešli z intermitentně podávané profylaxe či on-demand léčby na plnou profylaxi, pak popisovali nápadnější zlepšení ve více oblastech – fyzické funkce, bolest, vitalita, sociální funkce – a také v oblasti hodnotící celkové zdraví. Muži, kteří přestali krvácet, pak udávali menší bolest.

Výsledky testů, které hodnotí subjektivní vnímání jednotlivých složek kvality života související se zdravím, ukázaly, že profylaktická terapie rFIX BAX 326 vedla ke snížení krvácivých epizod a následně pak k významnému zlepšení v řadě složek běžného denního života mužů se středně těžkou či těžkou HB.

(eza)

Zdroj: Windyga J. et al. Improvement in health-related quality of life with recombinant factor IX prophylaxis in severe or moderately severe haemophilia B patients: results from the BAX326 Pivotal Study. Haemophilia – publikováno online 20. listopadu 2013; doi: 10.1111/hae.12315

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nadváha a obezita zhoršují léčbu v domácím prostředí a sebeaplikaci u hemofiliků

Nadváha a obezita mohou vést k obtížnějšímu zavedení jehly do cévy. To může mít potenciální vliv na aplikaci infuze sobě samotnému (self-infusion) a na podávání infuzí v domácím prostředí (home infusion). Skupina autorů z Hemophilia Treatment Center Network Investigators se pokusila popsat, zda a jak je zvýšená váha (tedy váha převyšující horní hranici normálního rozmezí body mass indexu, BMI) spojená s poklesem možností SI a HI substitučních koncentrátů u mužů s hemofilií.

Dlouhotrvající produkty pro terapii hemofilie A

Velmi aktuálním tématem ve vývoji dalších produktů pro substituci u hemofiliků je příprava takových koncentrátů, které budou mít delší poločas a budou podávány méně často. To pak povede ke změně nynějších zavedených terapeutických režimů, zejména profylaxe.

Je během porodu u žen s deficitem FVII potřebná profylaxe?

Deficit faktoru VII (FVII) je vzácné vrozené krvácivé onemocnění. Je pro ně typické, že míra aktivity FVII a krvácivé tendence zcela nekorelují. Pro ženy s deficitem FVII mohou těhotenství a porod představovat zátěž. Nicméně dostupná literatura nepřináší jasná data, zda je terapie s rekombinantním faktorem VIIa (rFVIIa) před porodem nezbytná.Všechny novinky