Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Poranění periferních nervů u hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 1.2.2013

Poranění periferních nervů u hemofiliků

Nejčastější formou nervového poranění u hemofiliků je periferní neuropatie. Poranění periferních nervů nicméně není v současnosti u osob s hemofilií velmi častou komplikací. Nejčastějšími poraněními těchto nervů jsou neuropatie femorálního nervu (diferenciálně diagnosticky občas obtížně odlišitelná od krvácení do m. iliopsoas) a ulnárního nervu v oblasti lokte, syndrom karpálního tunelu a obrna peroneálního nervu, která je nejčastěji komplikací totální náhrady kolenního kloubu.

Symptomy, které jsou spojené s poraněním periferního nervu, jsou bolest, dysestezie, částečná či úplná ztráta senzorické a motorické funkce. V diagnostice jsou vedle anamnézy a fyzikálního vyšetření důležitá elektrodiagnostická vyšetření a radiologické zobrazení. Dále je potřeba stanovit závažnost či stupeň poranění nervu, a to pomocí rozsahu neurologické ztráty a délky trvání obtíží.

V léčbě je základem stanovení příčiny postižení – tlak hematomu (compartment syndrom) může vyžadovat vedle dobře vedené substituční léčby i neodkladný chirurgický výkon s cílem zabránit nevratnému postižení nervu. Při poranění nervu traumaticky je důležité stanovit, zda došlo k přerušení nervu, a pokud ne, zda jsou tendence k hojení nervu. Mezi neoperativní postupy, které patří mezi iniciální léčbu většiny poranění periferních nervů, patří elektrická stimulace, pulzní ultrazvuk, fyzioterapie. Pokud symptomy trvají, pak je obvykle indikováno operační řešení. Dlouhodobé sledování pacientů v obou případech terapie je nezbytné.

Nicméně základem sdělení prof. Rodriguez-Merchana je fakt, že u hemofiliků je nejdůležitější prevence poranění periferních nervů. A to prevence vzniku rozsáhlých svalových hematomů či rozvoje compartment syndromu včasnou aplikací substituční terapie. Dále prevence rozvoje hemofilické artropatie s cílem vyhnout se operačním výkonům. Všechno toto může být dosaženo pouze správně vedenou profylaktickou léčbou a poučením o nezbytnosti včasné a dostatečně dlouho podávané terapie u krvácení.

(eza)

Zdroj: Rodriguez-Merchan E. C. Peripheral nerve injuries in haemophilia. Blood Transfusion – publikováno online dne 5. 12. 2012; DOI: 10.2450/2012.0111-12

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Péče o hemofiliky na dětských pohotovostních odděleních

Neplánované ošetření dětí s hemofilií na dětských pohotovostech tvoří velmi důležitou část celkové péče o tyto mnohdy komplikované pacienty.

Mění profylaxe krvácivé tendence těžkých hemofiliků na úroveň hemofiliků se středně těžkou hemofilií?

Jednou z myšlenek pravidelné profylaktické substituce chybějícího koagulačního faktoru u hemofiliků je docílení změny klinického fenotypu těžké hemofilie na středně těžkou hemofilii, a tedy snížení počtu a závažnosti krvácení.

Časná dlouhotrvající profylaxe přípravkem FEIBA u mladých pacientů s inhibitorem

Inhibitor perzistující po neúspěšném pokusu o imunotoleranční léčbu (ITI), zejména ve vysokém titru, zvyšuje riziko krvácení, rozvoje artropatie a tímto vede k vysoké morbiditě.Všechny novinky