Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Ovlivnění hojení ran u krvácivých chorob

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 2.4.2012

Ovlivnění hojení ran u krvácivých chorob

Hojení ran je ovlivněno řadou faktorů jako hemostáza, diabetes mellitus, špatný stav výživy, porucha okysličení tkáně, infekce, kouření, obezita, stres a věk. Mezi nejvýznamnější mechanismy, které se podílejí na hojení ran obecně, patří koagulace, zánět, tvorba granulační tkáně a remodelace tkáně. Právě koagulace s tvorbou trombinu vedoucí ke generaci fibrinu je nezbytná pro dobré hojení chirurgických ran. K zajištění dobrého hojení rány je tedy potřeba zajištění dobrého koagulačního mechanismu. Na zvířecích modelech bylo dokázáno, že řada krvácivých poruch včetně hemofilie B, deficitu faktoru XIII a abnormit fibrinogenu může ovlivnit hojení ran.

Normální hojení ran je spojeno s adekvátní hemostatickou funkcí po dostatečně dlouhou dobu (až do 4 týdnů u čisté, nekontaminované rány). Ačkoliv nejsou komplikace hojení ran u pacientů s krvácivými chorobami až tak časté, přesto může deficit srážlivého faktoru působit obtíže, jako např. hematom, infekci, nekrózu kůže či dehiscenci. Zlatý standard pro správnou péči o chirurgické rány u pacientů s krvácivou chorobou se neliší od ostatních pacientů a zahrnuje krytí rány a plnou standardní péči se zajištěním hemostázy, výživy a léčby komorbidit. Bylo prokázáno, že dobré fungování iniciální hemostázy může dobře modulovat některé z parametrů hojení ran. K prevenci opakovaného krvácení a dalšího poškození tkáně je potřeba normální hemostázy až do ukončení angiogeneze.

Autor, zkušený ortoped v péči o jedince především s hemofilií, ve svém sdělení navrhuje substituovat u pacientů s krvácivou chorobou chybějící srážlivý faktor na dobrou hladinu (navrhuje 100% hladinu) po dobu 2–3 týdnů. Toto je průměrný minimální čas nezbytný pro zhojení většiny chirurgických ran. I když je autorovo doporučení možná více agresivní než běžně používaná guidelines, sděluje své důvody pro takovýto přístup – vychází ze zvířecích modelů pro hemofilii a z klinické zkušenosti normální délky hojení ran. Jak sám autor zdůrazňuje, nemá další klinické důkazy pro svůj postup a navrhuje další klinické studie ke stanovení délky trvání substituce (2 oproti 3 týdnům) a hladiny faktoru zajišťující bezpečné hojení chirurgické rány.

(eza)

Zdroj: Rodriguez-Merchan E. C. Surgical wound healing in bleeding disorders. Haemophilia. Publikováno online 15. února 2012; doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02760.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti genetického poradenství u rodin s rizikem přenosu hemofilie

I přes významné pokroky v péči o pacienty s hemofilií neexistuje nadále možnost definitivního vyléčení a hemofilie zůstává chronickým onemocněním. Nositelky hemofilie tak podstupují náročné rozhodování při plánování rodiny a tato rozhodnutí jsou vždy ovlivněna faktory etickými, psychologickými i kulturními.

Problematika dětské hemofilie

Hemofilie je nejčastěji se vyskytující X-vázané krvácivé onemocnění. V případě neefektivní péče o děti s hemofilií již od raného věku může toto onemocnění vést k chronickým obtížím.

Jaký je efekt profylaktické substituce podávané mužům s hemofilií po většinu života?

Velmi zajímavá publikace přichází se Švédska od skupiny renomovaných autorů z Centra pro trombózu a hemostázu v Malmö. Autoři hodnotí dlouhodobý efekt profylaktické substituce (profylaxe) u pacientů s hemofilií.Všechny novinky