Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Otevřená synovektomie v léčbě hemofilické artropatie – zaměřeno na kotník

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 21.10.2015

Otevřená synovektomie v léčbě hemofilické artropatie – zaměřeno na kotník

Rekurentní krvácení do kloubu a rozvoj chronické synovitidy vedou ke chronické artropatii. U hemofiliků je zásadní prevence krvácení, nicméně pokud přesto k chronické artropatii dojde, je jedním z možných řešení synovektomie. Předkládaná zkušenost autorů ze Španělska a Francie podporuje užití otevřené synovektomie při chronické artropatii hlezenních kloubů – kotníků.

V posuzované kohortě 21 mladých hemofiliků bylo provedeno celkem 32 otevřených synovektomií – z anterolaterálního a posteromediálního přístupu. Medián sledování těchto pacientů byl 15,4 roku. Hodnocen byl klinický stav kloubů (Petriniho skóre) i radiologický nález (Petterssonovo skóre).

Předoperační medián Petriniho skóre činil 6 (rozmezí 3–12), po 2 a 5 letech od operace se skóre statisticky signifikantně zlepšilo, po 10 a 15 letech pak byl medián Petriniho skóre nižší než skóre předoperační (medián 3,5; rozmezí 0–11). Petterssonovo skóre se velmi pozvolna zhoršovalo po 2 i 5 letech sledování.

Tyto dlouhodobé výsledky ukazují, že i přesto, že po operaci může docházet k dalšímu zhoršování radiologického nálezu na kloubech, ve většině případů dochází ke zlepšení klinického nálezu. Otevřená synovektomie tedy zpomalí progresi artropatie, nedokáže ji však zastavit. Z klinického pohledu vede otevřená synovektomie hlezenního kloubu k lepší kontrole krvácení i bolesti. A i přesto, že dochází k rekurenci krvácení, je krvácení méně závažné, méně bolestivé a k jeho kontrole je potřeba menších celkových dávek koncentrátu deficitního koagulačního faktoru.

(eza)

Zdroj: Mingo-Robinet J. et al. Open synovectomy of the ankle joint in young haemophiliacs: mid-term to long-term results of a single-centre series of 32 procedures. Haemophilia 2015 Jul; 21 (4): e306–e311; doi: 10.1111/hae.12704.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Centrální žilní katétry u primární profylaxe u dětí s hemofilií – kanadská zkušenost s postupně eskalující frekvencí dávek

Léčba hemofilie A je možná díky podávání koncentrátů faktoru VIII (FVIII). Profylaktické podávání FVIII vyžaduje časté venepunkce a u řady pacientů, zejména malých dětí, může být nezbytné zavedení centrálního žilního katétru (CŽK).

Diagnóza hemofilie A v pokročilém věku – kazuistika

Hemofilie A (HA) je vrozené krvácivé onemocnění. Ve většině případů je diagnostikována krátce po narození či v průběhu dětství. Závažnost onemocnění je daná mírou deficitu koagulačního faktoru VIII (FVIII). U lehkých forem může být HA diagnostikována až v souvislosti s úrazem či krvácivými komplikacemi provázejícími operaci.

Pegylovaný rekombinantní faktor VIII – jeho role v profylaxi a on demand léčbě

Současný přístup k terapii hemofilie A zahrnuje profylaktické podávání faktoru VIII (FVIII) většinou každý druhý či třetí den. Novým trendem je vývoj léků s prodlouženým poločasem, který umožní snížení frekvence profylaktických aplikací při zachování stejného hemostatického efektu.Všechny novinky