Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Nová metoda umožňující stanovení intracelulární exprese FVIII v periferních monocytárních buňkách

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 18.8.2014

Nová metoda umožňující stanovení intracelulární exprese FVIII v periferních monocytárních buňkách

Průtoková cytometrie je v hematologii používána zejména v diagnostice maligních onemocnění. Autoři z americké Bethesdy se pokusili optimalizovat esej založenou na průtokové cytometrii, pomocí které by bylo možné detekovat intracelulární hladiny faktoru VIII (FVIII) v periferních monocytárních buňkách.

Autorům se podařilo standardizovat metodu nepřímého intracelulárního značení s použitím komerčně dostupných monoklonálních protilátek proti různým doménám bílkoviny lidského FVIII. Pomocí této metody sledovali hladiny endogenní a transientní intracelulární exprese FVIII v savčích buněčných liniích transientně transfekovaných vektorovými plazmidy obsahujícími wild type lidského genu pro FVIII. Měření exprese FVIII v těchto liniích pomohlo stanovit specificitu metody. Následně byla tato metoda aplikována na stanovení endogenní exprese FVIII v lidských monocytech získaných z periferní krve dobrovolných dárců. Hladiny exprese FVIII byly odhadnuty pomocí kalkulace průměrných hodnot a hodnot mediánů fluorescenční intenzity pro každou monoklonální protilátku.

Získaná data naznačila, že pomocí takto zavedené semikvantitativní metody je možné rychle a spolehlivě stanovit intracelulární hladiny FVIII v monocytech periferní krve. Toto by mohlo být užitečné pro stanovení exprese FVIII u pacientů s hemofilií A a také pro odhad rizika tvorby inhibitoru.

(eza)

Zdroj: Panday G. S., Et sl. Detection of Intracelular Factor VIII Protein in Peripheral Blood Mononuclear Cells by Flow Cytometry. BioMed REsearch International 2013; 2013: 793502; doi: 10.1155/2013/793502.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dávkování FVIII u obézních pacientů – farmakokinetická data podporují dávkování založené na ideální tělesné váze

Standardní dávkování substituční terapie koncentráty FVIII u hemofiliků A je založené na postulátu, že 1 jednotka/kg zvýší hladinu FVIII o 2 %, tedy k dosažení 100 % hladiny FVIII je potřeba podat 50 IU/kg. Tento dobře zavedený výpočet ale neplatí u obézních osob (s body mass indexem ≥ 30), které by mohly být „předávkované“, pokud by terapie byla založena na jejich vysoké váze.

Na sval zaměřená genová terapie u hemofilie

Genová terapie hemofilie je velmi atraktivním tématem. Úspěchy již byly dosaženy zejména u hemofilie B (HB), jelikož gen pro faktor IX (FIX) je méně komplikovaný než gen pro faktor VIII (FVIII) u hemofilie A (HA). Techniky využívající genetické inženýrství jsou různé, jednou z možností je použití virového vektoru k přenesení konkrétního genu do buněk zvolené tkáně.

Co nabízí hemofilii genové inženýrství?

Hemofilie A a B jsou způsobeny deficitem koagulačních faktorů – FVIII či FIX. Terapie, zejména u pacientů s těžkou formou hemofilie či s významným krvácivým fenotypem, je založena na podávání koncentrátů koagulačních faktorů.Všechny novinky