Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Nesteroidní protizánětlivá medikace u hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 29.2.2016

Nesteroidní protizánětlivá medikace u hemofiliků

Bolesti a záněty kloubů jsou u nemocných trpících hemofilií poměrně časté. Léčba bolesti je v tomto případě nelehkým úkolem, neexistují totiž ideální protizánětlivá analgetika, která by hemofilikům plně vyhovovala. Jak tedy nakládat s léky, které máme k dispozici?

Typickými léčivy užívanými v terapii kloubní bolesti a zánětů různého původu jsou nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs), inhibitory cyklooxygenázy (COX). Jsou široce užívány v klinické praxi, protože mají poměrně dobrý efekt jak protizánětlivý, tak analgetický, jejich nejvýznamnějším nežádoucím efektem je však iritace zažívacího traktu. Pro hemofiliky je použití těchto léčiv omezeno, a to z důvodu zvýšení rizika krvácení, mimo jiné právě ze zažívacího traktu. Pro léčbu bolesti spojené s artropatiemi je tak u těchto pacientů třeba vybrat méně riziková analgetika se specifičtějším účinkem. 

COX-2 je inducibilní forma enzymu tvořená v místě zánětu. NSAIDs selektivní pro COX-2 mají srovnatelný analgetický a protizánětlivý účinek jako tradiční NSAIDs, nesnižují však krevní srážlivost a méně dráždí zažívací trakt. Některá léčiva z této skupiny však mají nežádoucí kardiovaskulární účinky, především protrombogenní potenciál, a jejich užívání je tak třeba zvážit u pacientů s kardiovaskulárním rizikem. Ačkoliv je riziko aterosklerotických změn u hemofiliků obdobné jako u obecné populace, riziko úmrtí spojených s kardiovaskulárním systémem a trombózami se u nich zdá být nižší.

U hemofiliků, kteří potřebují kontrolovat bolest a zánět, je tedy přijatelné podávání co nejnižších dávek selektivních inhibitorů COX-2 po co nejkratší možné období. Tato léčiva by měla být podávána společně s inhibitory protonové pumpy s cílem snížit riziko krvácení ze zažívacího traktu.

Britští autoři dále doporučují testovat přítomnost bakterií Helicobacter pylori, popřípadě provést jejich eradikaci před zahájením léčby zánětu a bolesti pomocí NSAIDs. Doporučeno je rovněž pravidelné sledování krevního tlaku a renálních funkcí.

(eza)

Zdroj: Arachchillage D. R., Makris M. Choosing and using non-steroidal anti-inflammatory drugs in haemophilia. Haemophilia 2015 Nov 4; doi: 10.1111/hae.12805 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Anti-CD20 monoklonální protilátka rituximab v léčbě získané hemofilie A

Rituximab, chimérická monoklonální protilátka namířená proti CD20 antigenu na povrchu B-buněk, se ve velké míře používá k léčbě hematologických malignit; v současné době se také stále více aplikuje v případě některých autoimunitních onemocnění.

Profylaxí k životu bez potíží?

Hemofilie s sebou nese riziko artrózy vznikající jako následek kloubního krvácení. Tomu lze dobře předcházet preventivními léčebnými programy. Stále nelze vyloučit potíže v budoucnu, ale vývoj léčiv a postupů je v plném proudu.

Léčebné modality postpartálního krvácení u pacientek se získanou hemofilií

Článek se zabývá problematikou léčby získané hemofilie u žen s projevy závažného poporodního krvácení vyvolané na základě získaných protilátek proti koagulačnímu faktoru VIII.Všechny novinky