Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Krvácení u pacientů s krvácivým onemocněním v souvislosti s adenotomií či tonsilektomií

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 21.4.2015

Krvácení u pacientů s krvácivým onemocněním v souvislosti s adenotomií či tonsilektomií

Krvácivé komplikace vyskytující se u pacientů s krvácivým onemocněním v souvislosti s operačním výkonem jsou stále ve středu zájmu hematologů a také operatérů. Jedněmi z nejčastěji se vyskytujících operačních výkonů u dětí a mladých dospělých jsou tonsilektomie či adenotomie.

Dosažení adekvátní hemostázy je u těchto pacientů zajišťováno jednak perioperativní péčí zkušeného hematologa, jednak dovedností a zkušeností operatéra. Studie pocházející z Mayo Clinic v Rochesteru ve Spojených státech hodnotila pooperační komplikace u dětí a mladých dospělých, u kterých byla v době operace známá informace o krvácivé poruše, po podstoupení tonsilektomie a/nebo adenotomie. Jednalo se o retrospektivní studii zaměřenou na pacienty mladší 25 let, kteří v této nemocnici podstoupili danou operaci mezi lety 1992 a 2012.

Autoři pozorovali, na rozdíl od publikované zkušenosti, větší podíl krvácivých komplikací (10/19, tedy 53 %) i přes velmi agresivní podporu hemostázy perioperačně či správnou operační metodu. Pozdní krvácení, objevující se za více než 24 hodin, se vyskytovalo častěji než krvácení časné.

Dle této zkušenosti mají děti a mladí dospělí podstupující adenotonsilektomii vyšší riziko pozdního krvácení a vyžadují velmi pečlivé monitorování stavu a adekvátní péči hematologa zajišťující podporu dosažení správné hemostázy, a to po delší dobu po operaci. Dle autorů je nutné vypracovat jednotný přístup k těmto pacientům, což by mohlo přispět ke snížení krvácivých komplikací spojených s těmito relativně často vyžadovanými situacemi.

(eza)

Zdroj: Warad D. et al. Haemorrhagic complications with adenotonsillectomy in children and young adults with bleeding disorders. Haemophilia – publikováno online 12. ledna 2015; doi: 10.1111/hae.12577

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časné krvácení novorozence jako první příznak hemofilie – kazuistika

Hemofilie A je X-vázané recesivně dědičné onemocnění. Onemocnění může vést k závažným krvácivým komplikacím již v prvních hodinách života, jak ukazuje níže uvedená kazuistika.

TFPI obsažený v koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu může snižovat jeho efektivitu u nemocných s těžkou hemofilií a inhibitorem

U některých pacientů s hemofilií, kteří vyvinuli inhibitor, lze pozorovat nedostatečnou odpověď na denní podávání koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC). Podstata této skutečnosti není zcela známá. Autoři z Japonska se tímto problémem zabývali blíže. Blíže zkoumali případy z vlastní praxe.

Nový rFVIII s delším poločasem je bezpečný a efektivní v terapii hemofilie A

V časopise Blood byly publikovány výsledky základní studie fáze 3 hodnotící bezpečnost, účinnost a farmakokinetické faktory podání rekombinantního FVIII fúzovaného s Fc doménou imunoglobulinu IgG1. Tento produkt byl vyvinut s cílem snížit frekvenci profylaktického podávání FVIII.Všechny novinky