Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Intronové mutace jako příčina hemofilie A

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 16.10.2013

Intronové mutace jako příčina hemofilie A

U malé skupiny pacientů s typickým obrazem hemofilie A (HA) není možné nalézt kauzální mutaci v kódující sekvenci pro faktor VIII (FVIII). Vědci z německého Bonnu studovali skupinu pacientů s mírnou HA (a pouze s jedním případem středně závažné HA), u kterých nebyla detekovatelná mutace ve FVIII.

U těchto pacientů stanovili aktivitu FVIII a von Willebrandova faktoru (VWF), provedli eseje na stanovení vazby VWF-FVIII (VWF:FVIIIB) a vazby VWF-kolagen (VWF:CB), dále analyzovali VWF multimery. Současně byl kompletně sekvenován gen pro VWF k vyloučení mutace. Lokus pro FVIII zahrnující introny byl sekvenován pomocí long-range PCR (LR-PCR) v kombinaci s přístupem sekvenování nové generace (NGS). Dalším krokem pak byla analýza mRNA FVIII kvantitativní i kvalitativní s využitím PCR v reálném čase (qRT-PCR) a PCR s reverzními transkriptázami (RT-PCR).

Všechny testy na VWF byly normální. LR-PCR metoda ukázala integritu lokusu FVIII. Pro každého pacienta byl prokázán unikátní polymorfismus, s výjimkou dvou, které se opakovaly. Analýza s RT-PCR potvrdila, že dvě z nalezených variant byly spojeny s vytvořením nových míst sestřihu, které byly příčinou vložení intronových DNA sekvencí do mRNA a vytvořily tak nové předčasné stop kodóny.

Tento přístup k hledání mutací ve FVIII ukázal, že některé intronové mutace v genu pro FVIII mohou vzácně působit abnormální tvorbu mRNA, což může být příčinou obrazu mírné HA.

(eza)

Zdroj: Pezeshkpoor B., et al. Deep intronic ‚mutations‘ cause hemophilia A: Application of Next Generation Sequencing in patients without detectable mutation in F8 cDNA. J Thromb Haemost. – publikováno online 29. června 2013; doi: 10.1111/jth.12339.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobé sledování vývoje infekce HCV u pacientů s krvácivými vrozenými onemocněními

Chronická hepatitida C (CHC) se stala významnou komplikací u pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními, kteří byli v minulém století léčeni koagulačními plazmatickými faktory či krevními deriváty, při jejichž výrobě nebyly užity dnes známé a účinné purifikační metody.

Co když imunotoleranční léčba není dostupná?

Terapie hemofilie A, jejíž podstatou je podávání koncentrátů deficitního faktoru VIII (FVIII), může být komplikovaná objevením se protilátek proti FVIII neboli inhibitorů. Inhibitor významně narušuje efektivitu léčby.

Standardy péče o nemocné s hemofilií

Velmi recentně byly široké hematologické odborné veřejnosti představeny standardy péče o nemocné s hemofilií zpracované předními českými odborníky v této oblasti v roce 2012 s 1. revizí. Jejich cílem je sjednocení a definování péče o dětské i dospělé pacienty s hemofilií A a B.Všechny novinky