Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Intenzita profylaktické terapie u hemofiliků – srovnání dvou režimů

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 13.8.2013

Intenzita profylaktické terapie u hemofiliků – srovnání dvou režimů

Není pochyb o tom, že profylaktická terapie je u pacientů s těžkou hemofilií velmi efektivní. Základním problémem této léčby zůstává významná finanční zátěž. Od zavedení profylaxe do rutinní praxe byly dokumentovány různé dávkovací režimy. Aktuálně byla v časopise Blood uveřejněna analýza srovnávající dva různé profylaktické režimy – tzv. švédský model, založený na vysokých dávkách substituce, a režim nizozemský, jehož intenzita je střední.

Autoři porovnali cenu a výsledky těchto režimů u pacientů s těžkou hemofilií (hladina faktoru VIII či IX < 1 IU/dl), kteří byli narozeni v období let 1970–1994. Hodnoceny byly výsledky 78 nizozemských a 50 švédských pacientů, jejichž medián věku byl 24 let (rozmezí 14–37).

Při středně intenzivním schématu dávkování koagulačního faktoru užívaného v Nizozemsku byla spotřeba faktoru nižší (medián [IQR] 2 100 IU/kg/rok (1 400–2 900) oproti 4 000 IU/kg/rok (3 000–4 900) u švédského modelu; p < 0,01]. Pokud šlo o klinické výsledky, pak byly o něco horší u středně intenzivního režimu (p < 0,01), a to ve smyslu krvácení či kloubního zdraví, zatímco kvalita života či začlenění do společnosti byly u obou režimů obdobné. Roční celková cena byla o 66 % vyšší u vysokodávkované švédské profylaxe (p < 0,01).

Dle této analýzy se zdá, že přínosy velmi intenzivní profylaxe s vysokými dávkami jsou omezené. Pokud jde o konkrétní pacienty, pak autoři podporují trend individuálního dávkování dle potřeb daného pacienta, protože řadě hemofiliků se může dařit velmi dobře při podávání nižších dávek substituce.

(eza)

Zdroj: Fischer K. et al. Intermediate-dose versus high-dose prophylaxis for severe hemophilia: comparing outcome and costs since the 1970s. Blood – publikováno online 18. června 2013; doi: 10.1182/blood-2012-12-470898

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhibitor u dříve léčených pacientů s hemofilií A – metaanalýza publikovaných dat

Rozvoj neutralizačních protilátek proti prodávanému faktoru VIII (FVIII), tedy rozvoj inhibitoru, je nejzávažnější komplikací substituční terapie u pacientů s hemofilií A.

Rozvoj inhibitoru u pacientů s těžkou hemofilií A v závislosti na typu léčebného produktu

Pacienti s těžkou formou hemofilie A (HA) trpí z důvodu nedostatku funkčního koagulačního faktoru VIII (FVIII) krvácením do kloubů a svalů.

Intenzivní fyzická aktivita navyšuje aktivitu FVIII u mírných a středně těžkých hemofiliků

Dle předchozích studií byl popsán vzestup aktivity faktoru VIII (FVIII) v souvislosti s fyzickou aktivitou, a to jak u zdravých subjektů, tak i u některých pacientů s koagulopatiemi.Všechny novinky