Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Infekce po totální artroplastice kolene u pacientů s hemofilií

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 7.10.2012

Infekce po totální artroplastice kolene u pacientů s hemofilií

Na základě analýzy publikované literatury popsal španělský ortoped rizikové faktory, které zvyšují riziko infekce po totální artroplastice kolene (TKA) u pacientů s hemofilí, a navrhl opatření, která by toto riziko měla snížit.

Výskyt infekce v místě chirurgického výkonu po TKA se u obecné populace pohybuje kolem 1 %, zatímco u hemofiliků dosahuje až 8 %. Nejčastějším vyvolavatelem je meticillinrezistentní Staphylococcus aureus (MRSA). Profesor E. Rodriguez-Merchan se pokusil odpovědět na otázku, proč tomu tak je, a zjistit, jaká jsou možná preventivní opatření. Po průzkumu databází PubMed a Cochrane Library vybral nejvýznamnější články věnované prevenci infekce u osob s hemofilií, kteří podstoupili TKA.

Došel k závěru, že kromě rizikových faktorů pro vznik infekce po TKA u obecné populace (imunosuprese a prodělaná infekce kolenního kloubu) je u hemofiliků třeba posoudit další tři rizikové faktory, a to nedostatečnou hemostázu, pozitivitu HIV a přítomnost centrálního žilního katétru.

U všech pacientů po TKA je třeba dodržovat postupy prevence infekce v místě chirurgického výkonu, jako je dekontaminace MRSA v nosní dutině, předoperační profylaxe antibiotiky a laminární proudění vzduchu na operačním sále. Podle prof. E. Rodriguez-Merchana je u pacientů s hemofilií třeba navíc zajistit dostatečnou hladinu srážecích faktorů po dobu 2–3 týdnů. V případě centrálního žilního katétru je nezbytné přísné dodržování aseptických metod při manipulaci s katétrem a edukace a pravidelné přehodnocování dodržování těchto zásad u příslušných zdravotníků. U HIV pozitivních pacientů s hemofilií, kteří mají podstoupit TKA, je třeba pečlivě posoudit rizika a přínos plánované operace. Pokud počet CD4 lymfocytů nedosahuje 200/μl, je nutná včasná agresivní léčba suspektní infekce.

(zza)

Zdroj: Rodriguez-Merchan E. C. Preventing surgical site infection in haemophilia patients undergoing total knee arthroplasty. Blood Coagul Fibrinolysis. 2012 Sep; 23 (6): 477–81.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genová terapie se chystá ke klinickému využití

Podle Dr. Wilsona, šéfredaktora časopisu Human Gene Therapy, přišel čas pro komerční využití genové terapie. Pacienti, kteří trpí onemocněním léčitelným a vyléčitelným genovou terapií, si zaslouží přístup k této technologii.

Nízké riziko tvorby inhibitoru u pacientů s hemofilií A následující hromadnou změnu v léčbě na 3. generaci rekombinantního faktoru VIII plné délky neobsahující plazmu a albumin (ADVATE®)

V době významného pokroku v léčbě hemofilie substituční terapií se stala jedním z nejvýznamnějších problémů tvorba inhibitoru, tedy protilátky proti faktoru VIII (FVIII).

Denní profylaktická terapie – je proveditelná?

Již opakovaně bylo dokázáno, že pravidelné podávání substituční terapie (profylaxe) předchází rozvoji artropatie a poskytuje jednoznačně lepší kvalitu života. Tato poskytovaná výhoda (oproti terapii, kdy je koagulační faktor podán jen v případě potřeby) je nicméně vykoupena významně vyššími finančními náklady.Všechny novinky