Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Hemofilie a stárnoucí populace: bariéry compliance k léčbě

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 30.12.2015

Hemofilie a stárnoucí populace: bariéry compliance k léčbě

Starší pacienti představují obecně rizikovou skupinu z hlediska polypragmazie a zatížení chronickými onemocněními. Pacienti s hemofilií A nebo B se nyní dožívají očekávané délky života mužské populace, což platí zejména pro země s vysokou úrovní zdravotní péče. Optimální péče o stárnoucí populaci s hemofilií je předmětem nedávno publikovaného nástinu studie, která bude během 12 měsíců zkoumat compliance k léčbě.

Choroby provázející pacienty s hemofilií obecně, zejména artropatie, chronická bolest či infekce, se klinicky komplikují s postupujícím věkem kvůli dalším onemocněním: diabetes mellitus, kardiovaskulární choroby nebo rakovina.

Cílů italské observační studie, prováděné Centrem pro hemofilii v Miláně, je více. Vedle zachycení podílu rizikových seniorů s hemofilií A nebo B a chronickým onemocněním je cílem také objasnit, co určuje a ovlivňuje (pozitivně či negativně) compliance k léčbě u pacientů ve věku nad 60 let se středně těžkou až těžkou hemofilií.

Autoři budou sledovat přibližně 80 pacientů s hemofilií A nebo B. Budou hodnotit kvalitu jejich života vztahující se ke zdraví, kognitivní funkce (s ohledem na jejich pokles ve stáří) a sociodemografické údaje (životní situace, rodinný stav, přítomnost pečovatelů). Formou standardizovaných dotazníků budou šetřeny také různé aspekty zvládání nastavené léčby či spokojenost pacienta.

Výsledky prospektivní neintervenční studie budou inovativní v tom, že poukážou na velmi zranitelnou seniorskou pacientskou populaci s hemofilií a vyzdvihnou několik témat a faktorů, které je vhodné zvážit pro psychosociální intervenci u stárnoucích pacientů s hemofilií A nebo B a dalšími současnými komorbiditami.

(thom)

Zdroj: Riva S., Nobili A., Djade C. D. et al. Cognitive and psychological profiles in treatment compliance: a study in an elderly population with hemophilia. Clin Interv Aging 2015; 10: 1141–1146; doi: 10.2147/CIA.S84749. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika. Podaří-li se díky efektivní a moderní terapii zabránit poškození pohybového aparátu dítěte, má šanci na normální život i v dospělosti.

Moderní přístupy k léčbě hemofilie v současném českém zdravotnictví a jejich vliv na kvalitu života

Hemofilie je dědičné onemocnění, jehož podstatou je deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo koagulačního faktoru IX (hemofilie B). Typické je krvácení, jehož závažnost je závislá právě na hladině faktoru VIII nebo IX.

Profylaktická léčba hemofilie

Odborníci volají po zavedení preventivní léčby hemofilie, která bude šitá na míru jednotlivým pacientům. Terapie se aplikuje preventivně s cílem zamezit krvácením. Pacientům zvyšuje kvalitu života a pojišťovnám pomáhá optimalizovat náklady.Všechny novinky