Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Hemofilická synovitida lokte – možnosti řešení

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 23.10.2013

Hemofilická synovitida lokte – možnosti řešení

Loketní kloub je jednou z nejčastějších lokalizací krvácení u pacientů s hemofilií. Opakované krvácení vede ke komplikacím zahrnujícím i postižení synovie a její hypertrofii. Cílem jakékoliv synovektomie má být úleva od bolesti a snížení frekvence dalších krvácivých příhod. Možné přístupy k řešení hemofilické synovitidy lokte shrnuje ve své práci madridský ortoped zabývající se dlouhodobě ortopedickou problematikou spojenou s hemofilií Emérito Carlos Rodríguez-Merchán.

Artroskopická synovektomie (AS) vede k podobné úlevě od bolesti jako otevřená synovektomie (OS), ale je spojená s vyšším rizikem rekurence obtíží. Dle autora je primárním prediktorem výsledku stupeň již existujících degenerativních změn kloubu. Jako nejlepší volbou řešení obtíží spojených s přetrvávající synovitidou se zdá být u hemofiliků radiosynovektomie (RS). Pro loketní kloub je doporučena dávka 30–40 megabecquerelů (MBq) v dětském věku a 56–74 MBq v dospělosti. V případě, že tři po sobě jdoucí radiosynovektomie podané v šestiměsíčních intervalech nevedou k očekávanému výsledku, nastává vhodný čas pro provedení AS nebo OS. I přesto, že podaná dávka radiace je minimální (0,32 mSv u dětí a 0,54 mSv u dospělých) a nebyly popsány neoplastické změny spojené s RS, musí být každý pacient či jeho zákonný zástupce poučen o všech rizicích a je na nich, jak posoudí riziko a přínos této procedury.

Tento zkušený ortoped, pracující řadu let s pacienty trpícími hemofilií, doporučuje podávání RS u dětí starších 12 let. Pro děti mladší 12 let pak doporučuje spíše provedení artroskopické synovektomie. Otevřená synovektomie by měla být prováděna v indikovaných případech u dospělých, zejména v těch případech, kdy je při jedné operaci potřeba současně provést i excizi radiální hlavičky z důvodu významného omezení pronace a supinace.

Řešení komplikací spojených s opakovanými krváceními do loketního kloubu by tedy mělo být vždy prováděno v centru, které má zkušenosti s hemofilickými pacienty a dokáže indikovat co nejšetrnější a nejefektivnější řešení.

(eza)

Zdroj: Rodriquez-Merchan E. C. Haemophilic synovitis of the elbow: Radiosynovectomy, open synovectomy or arthroscopic synovectomy? Thromb Res 2013 Jul; 132 (1): 15–8; doi: 10.1016/j.thromres.2013.05.025

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intronové mutace jako příčina hemofilie A

U malé skupiny pacientů s typickým obrazem hemofilie A (HA) není možné nalézt kauzální mutaci v kódující sekvenci pro faktor VIII (FVIII).

Dlouhodobé sledování vývoje infekce HCV u pacientů s krvácivými vrozenými onemocněními

Chronická hepatitida C (CHC) se stala významnou komplikací u pacientů s vrozenými krvácivými onemocněními, kteří byli v minulém století léčeni koagulačními plazmatickými faktory či krevními deriváty, při jejichž výrobě nebyly užity dnes známé a účinné purifikační metody.

Co když imunotoleranční léčba není dostupná?

Terapie hemofilie A, jejíž podstatou je podávání koncentrátů deficitního faktoru VIII (FVIII), může být komplikovaná objevením se protilátek proti FVIII neboli inhibitorů. Inhibitor významně narušuje efektivitu léčby.Všechny novinky