Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Genové terapii hemofilie B byl přidělen orphan status i v USA

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 9.9.2012

Genové terapii hemofilie B byl přidělen orphan status i v USA

Slibná genová terapie hemofilie B, která se v listopadu 2011 dočkala v Evropské unii udělení orphan statusu, byl v lednu letošního roku přidělen tentýž status i americkou FDA (Food and Drug Administration).

Tzv. orphan status je soubor podmínek, které jsou udělovány v oblasti přípravků pro léčbu vzácných onemocnění a které zaručují danému léčivu výhody oproti generikům a exkluzivitu na trhu až po dobu sedmi let. Jde o léky pro vzácná onemocnění, jejichž incidence v EU je nižší než 5:10 000 obyvatel, v rámci USA jde o onemocnění postihující méně než 200 000 osob.

Hemofilie B neboli Christmasova nemoc je způsobena deficiencí koagulačního faktoru IX. Jde o X-vázanou recesivní poruchu. Již od šedesátých let představuje léčbu intravenózní substituce faktoru IX, který je podáván 2−3krát týdně. Substituce faktoru IX ale musí probíhat celoživotně a může vést k tvorbě inhibitorů.

Genová terapie je vhodná k léčbě onemocnění způsobených defektem jednoho jediného genu. Využívá platformy adenoasociovaného viru (AAV) a kromě hemofilie B je aplikována např. v léčbě akutní intermitentní porfyrie, některých forem Parkinsonovy nemoci či mukopolysacharidózy IIIB (Sanfilippo syndrom B). V případě hemofilie B je gen pro faktor IX na AAV8 vektoru doručen cestou infuze do periferní vény do hepatocytů. Promotor specifický pro jaterní tkáň pomůže zacílit vektor, který má přirozenou afinitu k játrům a následně transgen optimalizovaný dle kodónu pro lidský faktor IX přispěje ke zvýšení jeho exprese.

Účinnost genové terapie prokázali lékaři z americké univerzity St. Jude’s Children’s Research Hospital v Memphisu ve spolupráci s britskou University College v Londýně ve studii na šesti mužích s těžkou hemofilií B. Pacientům byla v infuzi podána do periferní žíly jedna nízká, střední či vysoká dávka vektoru nesoucího gen pro faktor IX. V období od 6 do 16 měsíců po aplikaci byly detekovány hladiny faktoru IX. U všech pacientů došlo ke zvýšení FIX na 2−11 % normální hladiny, přičemž hladiny lehce nad 1 % normy již umožňují obnovení hemokoagulační kaskády. U čtyř účastníků bylo možné přerušit profylaktické podávání faktoru IX, u dvou účastníků došlo ke snížení frekvence substituční léčby faktorem IX.

Tyto časné poznatky demonstrují dlouhodobou expresi proteinů asociovanou s klinickým zlepšením. Potencionální klinický i ekonomický přínos genové terapie je nepřehlédnutelný, je ale zapotřebí dalších studií potvrzujících úspěšnost léčby.

(hak)

Zdroje:
Nathwani A. C. et al. Adenovirus-Associated Virus Vector–Mediated Gene Transfer in Hemophilia B. N Engl J Med 2011; 365: 2357−2365, December 22, 2011
Lewis R. Hemophilia B Gene Therapy Receives Orphan Status in United States. Publikováno na stránkách Medscape 5. 1. 2012

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Loketní kloub a hemofilie – možné terapeutické přístupy

Loketní kloub je komplexní struktura představující radioulnární, humeroulnární a humeroradiální skloubení. Je náchylný ke krvácení a bývá popisován jako druhý nejpostiženější kloub u hemofiliků.

Možnosti sledování účinku bypassové terapie u hemofiliků s inhibitorem

Přípravky s „bypassovým“ mechanismem účinku (tedy obcházející standardní cesty hemostázy při chybění koagulačního faktoru VIII či IX) jsou první linií léčby akutní krvácivé epizody u pacientů s hemofilií a inhibitorem ve vysokém titru.

Rozvoj inhibitoru proti FIX u jednoho z dvojčat, která trpěla těžkou hemofilií B – kazuistika

Rozvoj inhibitoru u hemofilie B (HB) je vzácnou, ale vážnou komplikací, se kterou se setkáváme asi u 1–3 % jedinců. Podobně jako u hemofilie A mají genetické abnormity s kompletní absencí proteinu největší riziko rozvoje inhibitoru.Všechny novinky