Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Farmakokinetické vlastnosti produktů FIX a jejich vliv na klinickou praxi

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 20.10.2014

Farmakokinetické vlastnosti produktů FIX a jejich vliv na klinickou praxi

Farmakokinetické vlastnosti faktoru IX získaného z plazmy či rekombinantní cestou se liší. Diskuze o těchto rozdílech a jejich vlivu na klinickou praxi se vedou od začátku užívání rekombinantních produktů. Sven Björkman ze švédského Lundu srovnává ve své práci oba typy produktů FIX z pohledu farmakokinetiky.

Populační farmakokinetický model umožňuje analyzovat data získaná v různých podmínkách. Tento model umožňuje předpovídat hladiny koagulačních faktorů po podání jednorázové dávky či dávek opakovaných. Současně pracuje i se statistickou analýzou rozdílů mezi jednotlivci. Jedná se tedy o složitý matematický model, který ale umožňuje jasně ukázat rozdíly ve farmakokinetice mezi plazmatickými a rekombinantními produkty FIX.

Autor článku demonstruje, že in vivo recovery a poločas vyloučení nejsou dostatečnými veličinami popisujícími efektivní farmakokinetické vlastnosti produktů FIX. Naopak významnou veličinou mohou být rozdíly v distribuci, které umožňují lépe pochopit, co se odehrává v několika hodinách následujících po podání FIX.

Pro klinickou praxi tento model přináší poselství, že kalkulovaná dávka, která by měla zajistit udržení hladin FIX nad 1 % při profylaktickém režimu (podání FIX dvakrát týdně), bude značně vyšší pro rekombinantní FIX než pro FIX připravený z plazmy. Toto také odpovídá dávkování FIX v klinických studiích. Autor se však domnívá, že je nutno provést další komparativní studie týkající se profylaxe s různými typy produktů FIX, aby byl jasně potvrzen vztah mezi dosaženými hladinami FIX a klinickými výstupy.

(eza)

Zdroj: Björkman S. Pharmacokinetics of plasma-derived and recombinant factor IX – implications for prophylaxis and on-demand therapy. HAemophilia 2013 Nov; 19 (6): 808–13; doi: 10.1111/hae.12216

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vrozený deficit FXIII – bez léčby je riziko závažného krvácení vysoké

Vrozený deficit faktoru XIII (FXIII) je závažným krvácivým onemocněním, které představuje celoživotní zátěž – tendenci ke zvýšenému krvácení, porušené hojení ran či opakované potraty. Článek publikovaný recentně v časopise Haemophilia shrnuje dosud publikovanou literaturu týkající se nejenom komplikací této krvácivé poruchy, ale i péče o postižené jedince.

Závažné poporodní krvácení způsobené získanou hemofilií – kazuistika

Poporodně získaná hemofilie (postpartum acquired haemophilia, PAH) je velmi vzácnou krvácivou poruchou. Vyskytuje se zejména do 4. měsíce po porodu, ale jsou známy i případy výskytu už v těhotenství či až například rok po porodu.

Získaná hemofilie a lupus antikoagulans jako příčina prodloužení aPTT

Získaná hemofilie, tedy vytvoření autoprotilátky proti srážlivému faktoru VIII (FVIII), vede k prodloužení koagulačního testu aPTT. Další příčinou jeho prodloužení může být také přítomnost lupus antikoagulans (LA). Za oběma těmito stavy může stát mimo jiné některé z revmatických onemocnění.Všechny novinky