Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Existuje sezónní vliv na krvácení u hemofiliků B?

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 7.7.2014

Existuje sezónní vliv na krvácení u hemofiliků B?

Předpokládá se, že spontánní krvácení u hemofiliků se objevuje náhodně a bez jasně predikovatelné závislosti na čase či ročním období. Nicméně v literatuře chybí jasné důkazy o tom, zda mohou počasí, teplota či atmosférické podmínky ovlivňovat výskyt krvácivých epizod.

Analýza post hoc pocházející ze Spojených států studovala vliv sezónních vlivů na frekvenci krvácení a bolest u mužů se středně těžkou či těžkou hemofilií B (hladina FIX ≤ 2 %). Jednalo se o otevřenou zkříženou studii, do které bylo zahrnuto 50 pacientů. Tito byli léčeni režimem on-demand 16 týdnů. 47 z těchto mužů bylo dále randomizováno do jednoho ze dvou profylaktických režimů (nonacog alfa 100 IU/kg jednou týdně či 50 IU/kg dvakrát týdně). Tato perioda profylaxe trvala také 16 týdnů. Poté pacienti podstoupili 8týdenní washout periodu, kdy byla léčba podávána jen on-demand. Následně pak dostávali dalších 16 týdnů druhý profylaktický režim.

Primárním cílem studie bylo posouzení anualizované míry krvácení (ABR). Dále byla hodnocena bolest (hrubý popis a medián dle skórovacího systému Brief Pain Inventory) během každé krvácivé epizody, ať již spontánní, či traumatické. Analýza byla prováděna během on-demand terapie.

Pozorované hodnoty ABR v průběhu on-demand period se nijak nelišily v průběhu času. Nebyly tedy nalezeny žádné dočasně působící faktory, které by bylo možné vztáhnout k měnícímu se ročnímu období. Ani při analýze bolesti spojené s kloubním krvácením nebyly pozorovány žádné zřetelné trendy.

Autoři tedy konstatují, že nepozorovali žádné zjevné sezónní kolísání v míře a typu krvácení u pacientů s hemofilií B či v míře bolesti spojené s krvácením.

(eza)

Zdroj: Shafer F., et al. Lack of seasonal variation in bleeding and patient-assessed pain patterns in patients with haemophilia B receiving on-demand therapy. Haemophilia 2014 May, 20 (3): 249–53.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv profylakticky podávaného FVIII na generaci trombinu – experimentální studie

Hemofilie A je tradičně dělena dle míry deficitu faktoru VIII (FVIII) na těžkou (méně než 1 % normálních hladin), středně těžkou a lehkou (nad 5 %). Tato diagnostika je založená na tradičních koagulačních esejích. Je ale pravdou, že klinický průběh krvácení (krvácivý fenotyp) nelze vždy jasně předpovědět na podkladě stanovené míry deficitu FVIII.

Rekombinantní koagulační koncentráty – národní doporučení pro terapii

Ve volbě doporučení týkajícího se typu používaných koncentrátů v léčbě hemofilie je základním dogmatem srovnání ceny a přínosu daného preparátu pro pacienty. Jaké jsou tedy současné přístupy některých států k terapii hemofilie? Co vedlo k eventuální změně léčebné politiky?

Rizikové faktory pro rozvoj inhibitoru u dětí s hemofilií A – výsledky kohortové studie z Německa a Izraele

Rozvoj protilátek proti podávanému faktoru VIII (FVIII) je v současnosti jedním z nejdiskutovanějších témat u hemofilie A (HA). Vedle již známých endogenních rizikových faktorů, jakými jsou tíže hemofilie či typ genetické mutace s hemofilií spojené, je posledních několik let pozornost zaměřená také na rizikové faktory spojené s léčbou HA, zejména na spojitost s typem podávaných koncentrátů či s dávkou podaného FVIII.Všechny novinky