Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Endoskopie a krvácivá onemocnění

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 21.6.2013

Endoskopie a krvácivá onemocnění

Endoskopické výkony jsou indikovány jak z důvodů diagnostických, tak i terapeutických. Riziko krvácení při těchto výkonech u lidí s vrozeným krvácivým onemocněním není přesně definováno, ale obecně se před vyšetřením doporučuje korekce deficitního faktoru. Jaká je ale role kyseliny tranexamové při těchto vyšetřeních? Je její podávávání bez současné substituce deficitního koagulačního faktoru bezpečné a dostačující k tomu, aby se efektivně předešlo krvácivým komplikacím?

Australští lékaři provedli prospektivní studii, ve které testovali užití kyseliny tranexamové bez současného podávání koagulačních faktorů či desmopressinu u pacientů s vrozeným krvácivým onemocněním při elektivních endoskopických vyšetřeních gastrointestinálního traktu (výkony standardního rizika s rizikem krvácení < 1 %). Před vyšetřením byla stanovena hladina koagulačních faktorů a hemoglobinu a byly provedeny odběry k vyšetření stavu železa. Primárním cílem studie bylo zaznamenání krvácení. K tomu byli pacienti sledováni dále ještě 21 dnů po výkonu včetně laboratorních odběrů.

Studie se účastnilo 28 pacientů s průměrným věkem o mediánu 53 let (rozmezí 24–75 let), kteří podstoupili dohromady 32 endoskopických vyšetření gastrointestinálního traktu. 12 účastníků mělo mírnou formu hemofilie A/B, 9 účastníků těžkou formu hemofilie A/B, 5 pacientů trpělo von Willebrandovou chorobou, jeden deficitem faktoru XI a jeden deficitem faktoru VII. Pokud jde o spektrum endoskopických vyšetření, pak byla jedenáctkrát provedena gastroskopie, dvanáctkrát kolonoskopie, osmkrát kombinace gastroskopie a kolonoskopie a jednou flexibilní sigmoideoskopie. U 2 pacientů bylo zaznamenáno krvácení stupně 1 a u jednoho pacienta krvácení stupně 2 (hodnoceno dle NCI CTCAE v3.0).

Dle zkušenosti autorů je podávání tranexamové kyseliny samostatně jako prevence krvácení bezpečným přístupem u mírné a středně závažné formy krvácivého onemocnění u pacientů, kteří podstupují endoskopické výkony, u kterých lze předpokládat standardní riziko krvácení – tedy zejména tehdy, kdy není plánován odběr tkáně při biopsii. Nicméně autoři doporučují studii o větším počtu pacientů k vytvoření jasných doporučení.

(eza)

Zdroj: Davis A. et al. Tranexamic acid without prophylactic factor replacement for prevention of bleeding in hereditary bleeding disorder patients undergoing endoscopy: a pilot study. Haemophilia – publikováno online 8. dubna 2013; doi: 10.1111/hae.12146

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hemofilie a cestování

Hemofilie může být pro své nositele limitujícím onemocněním v mnoha aktivitách běžného života. Jedním z důležitých oblastí je i cestování.

On-demand versus profylaxe – subjektivní hodnocení

Substituční léčba deficitním koagulačním faktorem se stala bezpochyby významným faktorem ovlivňujícím kvalitu života pacientů s hemofilií. Autoři z Frankfurtu nad Mohanem se zaměřili na subjektivní vnímání a hodnocení takovéto léčby německými hemofiliky.

Hypertenze a hemofilie – prevalence a rizikové faktory

Hypertenze je hlavním rizikovým faktorem intrakraniálního krvácení. Intrakraniální krvácení pak má u hemofiliků velmi nepříznivou prognózu.Všechny novinky