Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Doporučení pro fyzickou aktivitu pacientů s hemofilií

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 15.5.2013

Doporučení pro fyzickou aktivitu pacientů s hemofilií

Řada lékařů doporučuje svým pacientům s hemofilií fyzickou aktivitu. A řada pacientů s hemofilií je stejně aktivních jako jejich zdraví vrstevníci. Podle literatury má pravidelná pohybová aktivita pro pacienty s hemofilií stejný přínos jako pro obecnou populaci z hlediska fyzického i duševního zdraví, vyšší kvality života, lepšího sociálního zapojení a posílení sebevědomí. U pacientů s hemofilií může být fyzická aktivita prospěšná také z důvodu zvýšení svalové síly, zdraví kloubů, rovnováhy a ohebnosti.

Přesto chybějí oficiální doporučení založená na důkazech, která by definovala bezpečný pohyb a sport u těchto pacientů. Objevují se proto snahy taková doporučení vytvořit.

Skupina autorů na základě přehledu literatury a vlastních klinických zkušeností taková doporučení vypracovala a publikovala je v dubnu 2013 v časopise Haemophilia.

Dalším příkladem jsou doporučení vytvořená ve spolupráci odborníků z několika zemí Evropy a Severní i Jižní Ameriky, která byla vydána ve formě plakátu. Doporučují pacientům s hemofilií 1) pravidelnou fyzickou aktivitu podle individuálního stavu, 2) zahájení fyzické aktivity v raném věku, aby pacient považoval pohyb za běžnou součást života, 3) konzultaci s fyzioterapeutem v centru pro hemofilii před zahájením sportovních aktivit, 4) stanovený plán suplementace srážecím faktorem, 5) snížení rizika úrazu řádným rozcvičením, 6) zařazování různých typů pohybu, 7) individuální přístup k léčbě poranění nebo krvácení po sportu, 8) podporu pohybové aktivity do vysokého věku.

Individuální program upravený ve spolupráci s pacientem na základě jeho fyzického stavu a zájmů by mohl být pro pacienty s hemofilií přínosem z hlediska fyzického zdraví i kvality života.

(zza)

Zdroje: 1) Negrier C. et al. The benefits of exercise for patients with haemophilia and recommendations for safe and effective physical activity. Haemophilia. 2013 Mar 28; doi: 10.1111/hae.12118. [Epub ahead of print]. 2) Negrier C. et al. Physical and psychological benefits of exercise for patiens with haemophilia. Poster No. 256, WFH Meeting 2012, Paříž.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Postižení kloubů u středně významné hemofilie A a typu 3 von Willebrandovy choroby je srovnatelné

Von Willebrandova choroba 3. typu (vWD) je vzácné krvácivé onemocnění. Je pro něj charakteristický kompletní či téměř kompletní nedostatek von Willebrandova faktoru (vWF) a současně nízká hladina faktoru VIII (FVIII).

Bezpečnost radionuklidové synovektomie při léčbě chronické synovitidy

I přes veliké pokroky v léčbě hemofilie, která využívá podávání deficitního koagulačního faktoru, existuje nadále velké množství zemí, které nedosahují ve spotřebě faktoru VIII (FVIII) ani 1 IU/hlavu, přičemž v nejvyspělejších zemích se tato hodnota pohybuje mezi 6 a 8 IU/hlavu.

Protizánětlivá protilátka zmírnila u hemofilických myší poškození kloubů dané krvácením

Laboratorní práce publikovaná v Journal of Thrombosis and Haemostasis přinesla zajímavý pohled na ovlivnění rozvoje artropatie u hemofilie.Všechny novinky