Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost genové terapie u hemofilie B

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 25.5.2017

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost genové terapie u hemofilie B

V předběžných studiích se ukázalo, že genová terapie u těžké formy hemofilie B je schopna ovlivnit hladinu koagulačního faktoru IX (FIX). Po terapii zprostředkované vektorem odvozeným od adenoasociovaného viru sérotypu 8 (AAV8) se hladiny FIX u pacientů zvýšily a přetrvávaly. Autoři britské studie podrobněji zkoumali vztah mezi dávkou vektoru a léčebnou odpovědí, hodnotili dobu trvání exprese transgenu a sledovali pozdní toxicitu genové terapie u hemofilie B.

Průběh studie

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost terapie pomocí AAV8 byla hodnocena u 10 pacientů (mužů) s těžkou formou hemofilie B, kteří byli sledováni po dobu 16 měsíců až 4 let. Všem pacientům byla infuzí do periferní žíly podána jediná dávka vektoru scAAV2/8-LP1-hFIXco. Dva pacienti obdrželi nízkou dávku vektoru (2·1011 genomů vektoru [vg]/kg tělesné hmotnosti), dvěma pacientům byla podána střední dávka (6·1011 vg/kg) a šesti pacientům vysoká dávka (2·1012 vg/kg). Pacienti byli důkladně klinicky a laboratorně monitorováni, byla sledována aktivita FIX v krevní plazmě a imunitní reakce proti vektoru a FIX.

Účinnost genové terapie

U všech pacientů došlo k nárůstu hladiny cirkulujícího FIX na hodnoty dosahující 1−6 % aktivity. Tento nárůst byl závislý na dávce vektoru a stabilní po dobu 3,2 roku (medián, interval 1,5−4,3 roku). Průměrná aktivita FIX u pacientů z kohorty s nízkou dávkou byla 1,8 ± 0,7 %, se střední dávkou 2,5 ± 0,9 % a u pacientů na vysoké dávce činila 5,1 ± 1,7 % běžné aktivity.

Ze 7 pacientů, kteří před podáním genové terapie preventivně užívali koncentráty FIX, byli celkem 4 muži schopni podávání koncentrátů vysadit, aniž by došlo ke zvýšení počtu krvácivých epizod. Medián celkového množství koncentrátů FIX podaných účastníkům studie za 1 rok poklesl z 2 613 IU/kg před zahájením studie na 206 IU/kg v jednom roce po infuzi vektoru. Medián ročního množství krvácivých epizod poklesl z 15,5 epizody za rok před zahájením studie na 1,5 epizody v jednom roce po infuzi vektoru.

Dlouhodobá bezpečnost

Většina hlášených nežádoucích příhod měla pouze mírný průběh a byla zhodnocena jako nesouvisející s podáním vektoru. Nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným s genovou terapií bylo asymptomatické zvýšení hladiny alaninaminotransferázy (ALT) na průměrnou hodnotu 86 IU/l, které se objevilo přibližně za 7−10 týdnů po infuzi vektoru u 4 pacientů ze skupiny s vysokou dávkou a odeznělo po podání prednisolonu (60 mg denně, postupně vysazeno).

Závěr

Infuze jediné dávky vektoru AAV8 měla za následek dlouhodobou expresi FIX spojenou s klinickým zlepšením symptomů onemocnění u 10 pacientů s těžkou formou hemofilie B. Během průměrně 3leté doby sledování nebyly pozorovány žádné příznaky pozdní toxicity.

(este)

Zdroj: Nathwani A. C., Reiss U. M., Tuddenham E. G. et al. Long-term safety and efficacy of factor IX gene therapy in hemophilia B. N Engl J Med 2014; 371 (21): 1994−2004, doi: 10.1056/NEJMoa1407309.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Koagulační aktivita a doba účinku rekombinantního faktoru IX po vazbě s Fc fragmentem imunoglobulinu

Substituční léčba hemofilie B znamená časté infuze faktoru IX. Jednou z možností, jak prodloužit biologický poločas a tím interval mezi infuzemi, je navázání Fc fragmentu IgG na molekulu faktoru IX. Prezentovaná studie odpovídá na otázku, nakolik tato modifikace ovlivní koagulační efekt.

Prevalence a rizikové faktory aterosklerotického postižení srdce u pacientů s hemofilií A

Se zlepšující se léčbou a prodlužující se délkou života pacientů s hemofilií A nabývají na významu poznatky o prevalenci a rizikových faktorech aterosklerotického postižení srdce (ASHD) u těchto pacientů a jejich srovnání s běžnou populací. To bylo i cílem studie vědců z Pittsburské univerzity.

Bude možno použit porcinní rekombinantní faktor VIII také u kongenitální hemofilie s inhibitorem?

Nový rekombinantní porcinní faktor VIII bez domény B může mít své místo rovněž v terapii krvácení u pacientů s vrozenou hemofilií A a inhibitorem. Nová data přináší studie fáze II s tímto přípravkem.Všechny novinky