Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Deprese u dospělých hemofiliků

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 12.8.2012

Deprese u dospělých hemofiliků

Vztah mezi chronickým onemocněním a depresí je jednoznačný. Chronické onemocnění může být rizikovým faktorem pro rozvoj deprese a naopak deprese může vést k zvýraznění symptomů spojených s chronickým onemocněním. Je známá asociace mezi depresí a funkčním postižením či sníženou kvalitou života a také ovlivnění adherence k léčebným doporučením, které je dáno příznaky deprese. Hemofilie je chronickým onemocněním a zejména dospělí pacienti se musí často vypořádat s vícero obtížemi zahrnujícími různá funkční omezení. Jedinci trpící hemofilií mohou mít zvýšené riziko pro symptomy deprese a naopak zhoršené výsledky léčby, k nimž může deprese přispět. Nezanedbatelné je také rizikové chování zahrnující abúzus drog či alkoholu, k nimž deprese také přispívá. Z tohoto důvodu je potřebné znát prevalenci a rizikové faktory asociované s depresí u dospělých hemofiliků. Toto je pak významné pro zlepšování jejich fyzické i psychické pohody.

Studie pocházející z Arizony byla zaměřená na určení prevalence a rizikových faktorů, které jsou spojené s depresí u dospělých pacientů s hemofilií. V průběhu výročních prohlídek u dospělých hemofiliků se jejich ošetřující lékaři zaměřili také na příznaky deprese. Využili dotazník the Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9), který je užíván jako ověřený nástroj pro screening deprese u dospělých jedinců. Deprese byla definovaná jako skóre PHQ-9 ≥ 5. Se skóre deprese byly srovnávány vyšetřované rizikové faktory.

Tímto způsobem bylo vyšetřeno 41 dospělých hemofiliků, z nichž 37 % splnilo kritéria pro depresi. 43 % pacientů s depresí v dotazníku popsalo symptomy středně významné či významné deprese (PHQ-9 skóre >10). S vyšším skóre PHQ-9 byl spojen nedostatek sociální podpory či nezaměstnanost těchto pacientů.

Autoři této publikace konstatují, že dospělí pacienti s hemofilií mají vyšší prevalenci deprese. Je proto velmi vhodné přidat screening depresivních příznaků k pravidelné péči o hemofiliky. Toto může pomoci zlepšení celkového stavu pacientů a zejména přispět k léčebné adherenci. Prevencí rozvoje depresivních příznaků může být také podpora sociální integrace, spolupráce v komunitě, edukace pacientů a posilování sebedůvěry.

(eza)

Zdroj: Iannone M. et al. Prevalence of depression in adults with haemophilia. Haemophilia, 30. květen 2012 [Epub ahead of print]; doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02863.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Co přináší terciární profylaktická léčba hemofilikům?

Základem úspěšné terapie hemofilie je dodání chybějícího koagulačního faktoru. Již epizodické podávání koagulačního faktoru (režim on-demand) v případě krvácení jednoznačně vedlo ke snížení morbidity a mortality jedinců s hemofilií

Pozitivní efekt pravidelného tréninku ve vodě na fyzický stav hemofiliků

Sport je stále více doporučován mužům trpícím hemofilií, a to nejen z důvodů fyzické zdatnosti, pro kterou je jednoznačně prospěšný, ale také z důvodů psychosociálních.

Použití akupunktury u hemofiliků trpících přetrvávající bolestí – může být efektivní a bezpečnou metodou?

Jedinci trpící hemofilií často prožívají přetrvávající bolest, která je spojena s chronickými kloubními obtížemi.Všechny novinky