Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Centrální žilní katétry u primární profylaxe u dětí s hemofilií – kanadská zkušenost s postupně eskalující frekvencí dávek

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 14.10.2015

Centrální žilní katétry u primární profylaxe u dětí s hemofilií – kanadská zkušenost s postupně eskalující frekvencí dávek

Léčba hemofilie A je možná díky podávání koncentrátů faktoru VIII (FVIII). Profylaktické podávání FVIII vyžaduje časté venepunkce a u řady pacientů, zejména malých dětí, může být nezbytné zavedení centrálního žilního katétru (CŽK).

CŽK u pacientů s HA sice umožňuje lepší žilní přístup, jeho přítomnost však zvyšuje riziko infekčních či trombotických komplikací. Kanadští autoři z řad dětských hematologů se zaměřili na zhodnocení vlivu současného profylaktického režimu postupně navyšujícího frekvenci aplikací na potřebu centrálního žilního přístupu.

Jednalo se o multicentrickou prospektivní studii vedenou v rámci Canadian Hemophilia Primary Prophylaxis Study (CHPS). Děti ve studii dostávaly profylaktický režim, který má několik následujících kroků – v první fázi se zahajuje podávání FVIII v dávce 50 IU/kg jednou týdně, v případě krvácení se zvyšuje frekvence aplikací na 2× týdně (jednotlivá dávka 30 IU/kg) a v případě potřeby se frekvence podávání navýší na obdenní (jednotlivá dávka 25 IU/kg). Rozhodnutí o zavedení CŽK bylo ponecháno na jednotlivých týmech v daných kanadských centrech.

Do studie bylo zahrnuto 50 chlapců. Z nich byl u 21 chlapců zaveden CŽK (celkový počet CŽK byl 25) z důvodu obtížného žilního přístupu. CŽK byl zaveden ve věku o mediánu 1,3 roku (0,6–2,1), odstraněn byl ve věku o mediánu 8,7 roku (6,3–11,8). Celkem u 6 chlapců byla zaznamenaná komplikace spojená s CŽK – jednalo se zejména o malfunkci CŽK (n = 4). U 2 chlapců byla prokázána trombóza asociovaná s CŽK – trombóza byla u jednoho chlapce provázena poruchou funkce, u druhého chlapce se jednalo o náhodný nález. V této studii nebyla zaznamenána infekční komplikace spojená s CŽK.

Tato kanadská studie ukázala, že profylaktický režim postupně eskalující frekvenci aplikací FVIII dle potřeby pacienta je spojen s menší potřebou zavedení CŽK u těchto dětských pacientů. Tímto se může předejít řadě komplikací provázejících přítomnost CŽK.

(eza)

Zdroj: Langley A. R. et al. Experience with central venous access devices (CVADs) in the Canadian hemophilia primary prophylaxis study (CHPS). Haemophilia 2015 Jul; 21 (4): 469–476.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Diagnóza hemofilie A v pokročilém věku – kazuistika

Hemofilie A (HA) je vrozené krvácivé onemocnění. Ve většině případů je diagnostikována krátce po narození či v průběhu dětství. Závažnost onemocnění je daná mírou deficitu koagulačního faktoru VIII (FVIII). U lehkých forem může být HA diagnostikována až v souvislosti s úrazem či krvácivými komplikacemi provázejícími operaci.

Pegylovaný rekombinantní faktor VIII – jeho role v profylaxi a on demand léčbě

Současný přístup k terapii hemofilie A zahrnuje profylaktické podávání faktoru VIII (FVIII) většinou každý druhý či třetí den. Novým trendem je vývoj léků s prodlouženým poločasem, který umožní snížení frekvence profylaktických aplikací při zachování stejného hemostatického efektu.

Hemofilie a její vliv na mezilidské vztahy

Do současné doby chybí širší posouzení vlivu hemofilie na mezilidské vztahy, navíc se dá předpokládat, že se změnou léčebných strategií se mění i postavení mužů a chlapců trpících hemofilií ve společnosti. Studie HERO (Haemophilia Experiences, Results and Opportunities) byla spuštěna s cílem získat ucelenější poznání týkající se psychosociální problematiky spojené s hemofilií.Všechny novinky