Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Bezpečnost radionuklidové synovektomie při léčbě chronické synovitidy

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 1.5.2013

Bezpečnost radionuklidové synovektomie při léčbě chronické synovitidy

I přes veliké pokroky v léčbě hemofilie, která využívá podávání deficitního koagulačního faktoru, existuje nadále velké množství zemí, které nedosahují ve spotřebě faktoru VIII (FVIII) ani 1 IU/hlavu, přičemž v nejvyspělejších zemích se tato hodnota pohybuje mezi 6 a 8 IU/hlavu. Je jednoznačně potvrzené, že primární profylaxe předchází postižení kloubů krvácením. Naopak nedostatečné podávání substituční léčby vede k synovitidě a hemofilické artropatii.

Chronická synovitida může být léčena artroskopicky (cenově náročnější i vzhledem k množství spotřebovaného koagulačního faktoru) či s využitím radionuklidové synovektomie neboli radiosynoviortézy. Jedná se o minimálně invazivní metodu a cenově výhodnější alternativu k artroskopii. Zejména v zemích s nižší DPH může být využívána jako metoda volby u perzistující synovitidy.

Někteří ošetřující lékaři synoviortézu neaplikují z obav z možné indukce malignit. Brazilský tým vědců v časopise Haemophilia recentně publikoval článek zabývající se právě bezpečností radionuklidové synovektomie s ohledem na malignity. Data byla sesbírána ve 3 centrech pro léčbu hemofilie a pokrývala dohromady informace o velkém množství pacientů (n = 488), u kterých byla tato léčba aplikována. Věk pacientů byl 3–51 let, celkem u nich bylo provedeno 842 léčebných podání radionuklidů (90Yttrium citrát, 90Yttrium hydroxyapatit a 153Samarium hydroxyapatit) v 1–3 sezeních. Doba sledování těchto pacientů byla 6 měsíců až 9 let.

Pouze u jednoho pacienta byl diagnostikován ve věku 14 let Ewingův sarkom, a to 11 měsíců po synoviortéze. Tumor byl úspěšně léčen s využitím chemoterapie a operace. Příčinný vztah radiosynoviortézy k nádoru byl v tomto případě hodnocen jako nepravděpodobný, a to vzhledem k velmi krátké době, ve které se nádor vyvinul (u radioindukovaných solidních tumorů bývá tato doba 5–10 let), a také proto, že Ewingův sarkom nepatří mezi typicky radiačně indukované tumory.

Autoři publikace konstatují, že ve shodě s předchozími studiemi považují radionuklidovou synovektomii za bezpečnou metodu s ohledem na možnou indukci zhoubných onemocnění. Aplikace metody musí být vždy daná stavem pacienta a možnostmi, které dané zdravotnické zařízení nabízí.

(eza)

Zdroj: Thomas S., et al. Radioactive synovectomy with 90 yttrium and 153 samarium hydroxyapatite in haemophilic joints: preliminary study on radiation safety. Haemophilia – publikováno online 28. března 2013; doi: 10.1111/hae.12122.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Protizánětlivá protilátka zmírnila u hemofilických myší poškození kloubů dané krvácením

Laboratorní práce publikovaná v Journal of Thrombosis and Haemostasis přinesla zajímavý pohled na ovlivnění rozvoje artropatie u hemofilie.

Vliv cíleného cvičení ve vodě na svalovou sílu a rozsah pohybů v kloubech u hemofiliků

Hemofilie je charakterizována spontánním krvácením, zejména do kloubů a svalů. Toto má i další efekt a tím je obava ze zranění, která často vede muže s tímto postižením k významnému omezování fyzické aktivity.

Sekundární profylaxe oproti epizodické terapii – vliv na léčbu cílových kloubů

Pracovní skupina pro hemofilii v USA se zaměřila na sekundární profylaxi. Ve studii, která byla nedávno publikována v British Journal of Haematology, se v prospektivním designu autoři soustředili na srovnání efektu sekundární profylaxe oproti epizodické léčbě na rozsah pohybu (ROM) u cílových kloubů (target joints).Všechny novinky