Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZAJIŠTĚNÍ CÉVNÍHO VSTUPU U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH

Autoři: J. Charvát

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 4: 176-178
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 61x

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

Securing vascular access in geriatric patients

In geriatric patients it is often necessary to secure long term vascular access for intravenous drugs and infusions. A peripheral cannula or a non-tunnelled central venous catheter can however only be inserted into a vein for a relatively short time. In the last 10-15 years, catheters inserted into the middle part of the arm has been used – midline catheter and peripherally inserted central catheter (PICC). In case of midline catheter, its distal end is in the axial vein, which makes it a peripheral access, while in the case of PICC, its distal end is in the cavoatrial junction, which makes it a central access. Both these types of catheters can be used on a long-term basis, on the scale of weeks to months. In cases when these forms of access cannot be used, tunnelled central venous catheter can be another option to use.

Keywords:
Midline catheter – PICC – venous access – geriatric patient


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

U geriatrických pacientů je často zapotřebí zajistit dlouhodobý žilní vstup pro aplikaci léků a nitrožilně podávaných infuzí. Periferní kanyla i netunelizovaný centrální žilní katétr však mohou být zavedeny v žíle jen poměrně krátkou dobu. V posledních 10–15 letech se využívají katétry zavedené ze střední části paže – midline katétr a periferně zavedený centrální katétr (PICC). V případě midline katétru, jehož distální konec je umístěn v axilární žíle, jde o periferní vstup, zatímco u PICC je distální konec lokalizován v kavoatriální junkci, a jde tedy o centrální vstup. Oba typy katétrů je možné využívat dlouhodobě po dobu týdnů až měsíců. V případě, že uvedené vstupy nelze zavést, je další alternativou pro zajištění dlouhodobého žilního vstupu tunelizace centrálního žilního katétru.

Klíčová slova:
midline katétr – PICC – žilní vstup – geriatrický pacient

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články